Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA | Informare

În perioada 8 – 15 martie 2024, se desfășoară campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan.

Calendarul și metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor, pentru mandatul 2024-2029, au fost publicate pe website-ul snspa.ro, la secțiunea Alegeri pentru mandatul 2024 – 2029, și sunt disponibile aici.

 

Senatul Școlii Naționale de Studii politice și Administrative (SNSPA) a aprobat calendarul și metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor, pentru mandatul 2024-2029.

 

Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa alegeri2023@snspa.ro, în perioada 18 – 20 martie 2024. Mai multe detalii, privind calendarul și dosarul de candidatură, aici.

 

Etapa I: Avizarea candidaturilor în cadrul facultăților

Pentru participarea la concursul public, organizat pentru selectarea decanilor/directorilor departamentului asimilat unei facultăți, se vor audia candidaţii în faţa consiliului structurii academice pentru care candidează.

În perioada 21 – 22 martie 2024, vor fi organizate sedințele Consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de Rector pentru selectarea decanilor.

Candidaţii care au obţinut majoritatea simplă din numărul de voturi valabil exprimate primesc din partea Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți avizul pentru înscrierea la concursul public pentru ocuparea funcției de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți. Rezultatul se publică pe website-ul snspa.ro.

Rectoratul va transmite către Direcția Juridic dosarele candidaților avizați de către Consiliile facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea obținerii avizului de legalitate.

 

Etapa II. Desfășurarea concursului

În cazul în care la şedinţa Consiliului Facultății /departamentului asimilat unei facultăți, nu sunt avizate cel puţin două candidaturi, concursul public nu poate fi organizat, conform art. 131 alin. (9) pct.(b) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 1 – 5 aprilie 2024, Comisia de concurs va evalua dosarele candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi va organiza interviurile.

Comisia de concurs, numită de rectorul SNSPA, ca urmare a propunerilor Consiliilor facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, este formată din 3-5 membri din universitate sau din afara instituției, care se bucură de prestigiu academic şi care au experienţă în managementul academic.

Pentru fiecare funcţie de decan/ director al departamentului asimilat unei facultăți va fi selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către Comisie întruneşte cel mai mare număr de puncte, dar nu mai puțin de un total de 80 puncte și minimum 15 puncte pentru fiecare criteriu de selecție. Rezultatele îndeplinirii criteriilor de selecție se fac publice în termen de 24 ore pe pagina web a SNSPA. Candidaţii care au îndeplinit și aceste criterii de selecție vor intra la proba interviului, conform datelor stabilite în calendarul de concurs aprobat de Consiliul de Administrație.

Interviurile candidațiilor se vor desfășura cu prezență fizică în fața Comisiei de concurs.

Pentru fiecare funcţie de decan decan/director al departamentului asimilat unei facultăți este selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către comisie și a susținerii interviului, întruneşte cel mai mare număr de puncte.

 

Rezultatele concursului se vor publica, pe website-ul universității, snspa.ro, luni, 8 aprilie 2024.

 

După preluarea mandatului, decanii/directorului departamentului asimilat unei facultăți desemnează prodecani, după consultarea Consiliilor facultăţilor/ departamentului asimilat unei facultăți și transmit propunerile rectorului.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente