Profilul absolvenților

Raportul de față este un fragment dintr-un document mai amplu, realizat la nivelul SNSPA, în cadrul căruia sunt prezentate rezultatele unui chestionar administrat on-line în perioada octombrie-noiembrie 2020 absolvenților și absolventelor SNSPA.

Raportul a fost realizat de Lect. univ. Bogdan Florian și drd. George Matu, coordonatoare Lect. univ. Alina Dragolea, în cadrul proiectului #StudentSNSPA: Traseu educațional echitabil. Integrare si reușită pe piața muncii (CNFIS-FDI-2020-0445)

Prezentare succintă a concluziilor:

Absolvenții și absolventele DRIIE sunt cu precădere persoane care urmează programe de studii de nivel masteral în cadrul acestui departament datorită obiectivelor de angajare într-un anumit domeniu de activitate, sau datorită reputației universității/structurii.

Unicitatea programelor de studii oferite de DRIIE este confirmată și de eterogenitatea mai mare a județelor de proveniență a viitorilor absolvenți/ Majoritatea studentelor și studenților DRIIE provin din București, însă Departamentul este singura structură din cadrul SNSPA care atrage studenți inclusiv din zona istorică a Transilvaniei.

Pe parcursul programului de studii de master, majoritatea absolvenților DRIIE sunt deja angajați, ceea ce face ca tranziția ulterioară spre piața muncii să fie virtual inexistentă. În puținele cazuri în care ocuparea unui loc de muncă are loc după absolvire, durata de timp necesară identificării și ocupării locului de muncă este una foarte scurtă. Domeniile în care lucrează absolvenții DRIIE sunt variate, de la organizații internaționale/diplomație până la organizații non-guvernamentale sau sectorul educațional. Nivelul veniturilor este unul foarte ridicat prin comparație cu indicatorii statistici la nivel național.

Consultați textul integral al raportului aici

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente