Burse

În perioada 17 octombrie – 3 noiembrie 2022, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2022-2023. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

  • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 11 noiembrie 2022;
  • Depunerea contestațiilor: 14-15 noiembrie 2022;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18 noiembrie 2022;
  • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 11-22 noiembrie 2022.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Încărcarea cererilor și dosarelor se face pe Platforma de e-learning a Departamentului

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente