Burse pentru semestrul II, anul universitar 2023-2024

S-au afişat listele cu studenţii bursieri în semestrul II, anul universitar 2023-2024

Luni, 8 aprilie 2024, au fost afișate listele cu studenţii bursieri în semestrul II, anul universitar 2023-2024 pe platforma MOODLE.

În perioada 4 – 17 martie 2024, studenţii SNSPA pot depune cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul II din anul universitar 2023-2024.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență poate fi consultată aici.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este:

 • Bursă de performanţă: 1100 lei
 • Bursă socială*: 900 lei
 • Bursa pentru ajutor social ocazional: 900 lei
 • Bursă de performanţă științifică: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa Specială SNSPA** (o singură dată pe an): Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa de performanță sportivă: Cuantumul aprobat de C.A.

 

NOTĂ:

*Salariul minim net pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2079 lei (3300 lei brut).

**Bursa Specială SNSPA se acordă de către fiecare structură academică, conform unor criterii proprii, numărul și cuantumul acestora fiind aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

 

Bursa de performanță

Bursa de performanță se acordă studenţilor eligibili, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%), fără a depăşi fondul alocat. Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul II pentru toți anii de studiu la studii universitare de licenţă şi la studii universitare de masterat este media din semestrul I.

 

Cererea pentru bursa de performanță poate fi descărcată de aici.

Studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață în semestrul II, anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze cererea tip si să o încarce în acest formular online. Odată cu încărcarea cererii pentru bursa de performanță, studenţii trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în același formular online.

Termen limită: 17 martie 2024.

 • Completarea formularului online prin care se solicită bursa de performanță, inclusiv datele necesare pentru virarea burselor:  4 – 17 martie 2024,
 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă de performanță: 8 aprilie 2024,
 • Depunerea contestațiilor pentru bursele de performanță: 9-10 aprilie 2024,
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele de performanță: 12 aprilie 2024.

Vă rugăm să urmăriţi platformele de e-learning ale facultăţilor, unde vor fi afişate listele cu studenţii bursieri pentru semestrul II din acest an universitar.

 

Bursă socială

Depunerea dosarelor de bursă socială se va face fizic la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 4 – 17 martie 2024. Vor fi primite în secretariat doar dosarele complete, conform cerințelor din Metodologia de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024.

 • Cererea tip pentru bursa socială poate fi descărcată de aici.
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete încasate de membrii familiei studentei/ului, în ultimele 12 luni (februarie 2023- ianuarie 2024), poate fi descărcată de aici.
 • Formularul referitor la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei poate fi descărcat de aici.

De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă socială trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online.

Termen limită: 17 martie 2024.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de burse sociale, social ocazionale și sociale medicale: 8 aprilie 2024.
 • Depunerea eventualelor contestații pentru bursele sociale, social ocazionale și sociale medicale*: 9-10 aprilie 2024

*Pentru contestațiile la bursele sociale medicale, studenții vor depune la secretariat, în perioada 9-10 aprilie 2024, documente medicale suplimentare față de cele depuse inițial, care să ateste încadrarea bolii pentru primirea unei burse sociale medicale, conform prevederilor legislative (documente medicale privind istoricul bolii, tratamentul specific actual certificat și semnat de medicul specialist etc).

 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele sociale, social ocazionale și sociale medicale: 12 aprilie 2024

Atenție!

Bursele vor fi virate doar studenţilor care vor fi declarați bursieri și care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate. Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale.

Studenţii români care au luat bursă şi în semestrul I, în anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze acest formular, chiar dacă au același cont ca semestrul trecut. Studenții bursieri trebuie să fie titularii contului transmis, nu se pot vira bursele în conturile în care aceștia nu sunt titulari.

 

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, studii de licență, masterat sau doctorat, care nu au completat datele necesare pentru virarea bursei în semestrul I sau au schimbat contul bancar, o pot face în perioada: 4 – 17 martie 2024, în acest formular online.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni, admiși pe locuri de buget cu bursă, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Important!

Studenții străini și studentii etnici români, admiși pe un loc de buget cu bursă, trebuie să încarce codul de identificare fiscală (CIF) alocat de banca din Romania unde au deschis contul sau permisul de ședere în România.

[/vc_column][/vc_row]

Burse pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024

S-au afişat listele cu studenţii care au obținut bursă socială, în semestrul I, anul universitar 2023-2024

Marți, 19 decembrie 2023, au fost afișate listele cu studenţii care au obținut bursă de socială, în semestrul I, anul universitar 2023-2024.

Listele studenţilor care au obținut bursă de socială le găsiți pe platforma MOODLE.

Depunerea eventualelor contestații: 20-21 decembrie 2023, pentru bursele sociale, social ocazionale și sociale medicale*, pe adresa de e-mail secretariat.driie@dri.snspa.ro .
Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele sociale si social ocazionale: 22 decembrie 2023.

*Pentru eventualele contestații la bursele sociale medicale studentii vor depune în secretariat, în perioada 8-12 ianuarie2024, documente medicale suplimentare față de cele depuse inițial, care să ateste încadrarea bolii pentru primirea unei burse sociale medicale, conform prevederilor legislative (documente medicale privind istoricul bolii, tratamentul specific actual certificat și semnat de medicul specialist, etc).

Important!

Rezultatele contestațiilor pentru bursele sociale medicale se vor afișa după verificarea documentelor depuse în perioada 8-12 ianuarie 2024.

Burse

S-au afişat listele cu studenţii care au obținut bursă de performanță, în semestrul I, anul universitar 2023-2024 pe platforma MOODLE.

Au fost afișate rezultatele contestațiilor pentru bursele de performanță, în semestrul I, anul 2023-2024 pe platforma MOODLE.

Burse pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024

În perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023, studenţii SNSPA pot depune cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2023-2024.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență poate fi consultată aici.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este:

 • Bursă de performanţă: 1100 lei
 • Bursă socială*: 900 lei
 • Bursa pentru ajutor social ocazional: 900 lei
 • Bursă de performanţă științifică: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa Specială SNSPA** (o singură dată pe an): Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursa de performanță sportivă: Cuantumul aprobat de C.A.

NOTĂ:

*Salariul minim net pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2079 lei (3300 lei brut).

**Bursa Specială SNSPA se acordă de către fiecare structură academică, conform unor criterii proprii, numărul și cuantumul acestora fiind aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

 

Bursa de performanță

Bursa de performanță se acordă studenţilor eligibili, înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, în ordinea descrescătoare a mediilor, alocarea acestora se face proporțional pe an și pe fiecare program masteral,  limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50 (opt 50%), fără a depăşi fondul alocat.

Cererea pentru bursa de performanță poate fi descărcată de aici.

Studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață în semestrul I, anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze cererea tip si să o încarce în acest formular online. Odată cu încărcarea cererii pentru bursa de performanță, studenţii trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în același formular online.

Termen limită: 5 decembrie 2023.

 • Completarea formularului online prin care se solicită bursa de performanță, inclusiv datele necesare pentru virarea burselor: 21 noiembrie – 5 decembrie 2023
 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă de performanță: 12 decembrie 2023.
 • Depunerea contestațiilor pentru bursele de performanță: 13-14 decembrie 2023
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor pentru bursele de performanță: 15 decembrie 2023

Vă rugăm să urmăriţi platforma de e-learning,  unde vor fi afişate listele cu studenţii bursieri pentru semestrul I din acest an universitar.

 

Bursa pentru stimularea performanței științifice

Acordarea burselor de performanță științifică studenților Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană se va face cu respectarea criteriilor menționate în art 12 (1) din Metodologia SNSPA privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență:
„Potrivit art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordin M.E. nr. 6463/2023, SNSPA poate acorda și burse pentru stimularea performanței științifice, numite în continuare burse de performanță științifică, pe baza unor criterii propuse de Consiliul structurii academice, începând cu anul II de studii. Bursele și cuantumul acestora sunt aprobate de Consiliul de Administrație.”

Criteriile DRIIE pentru acordarea de burse de performanță științifică sunt:
1. (în ordinea descrescătoare a importanței) Articole științifice de specialitate publicate în reviste internaționale indexate în Web of Sciences, articole științifice de specialitate publicate în reviste internaționale indexate în BDI, Articole științifice de specialitate publicate în alte reviste de specialitate;
2. Susținerea de cercetări științifice originale prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale de specialitate sau în cadrul unor conferințe/cercuri studențești.

Dosarele pentru obținerea burselor de performanță științifică se depun la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023. De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă de performață științifică trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online.

Termen limită: 5 decembrie 2023.

 

Bursă Specială SNSPA** (o singură dată pe an): Cuantumul aprobat de C.A.

Acordarea burselor speciale studenților Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană se va face cu respectarea criteriilor menționate în art 20 (5) din Metodologia SNSPA privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență:
Propunerea de acordare a bursei va avea la bază cel puțin unul dintre următoarele criterii:
a) rezultate deosebite în activitatea academică (şef de promoţie, încheierea unui ciclu de studii universitare cu media 10 (zece) etc.)
b) activităţi sociale şi administrative în cadrul structurii academice/universităţii, de exemplu obținerea performanțe cultural-artistice deosebite sau implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
c) rezultate deosebite la manifestări științifice. În acest caz se acordă o singură bursă pentru acelaşi rezultat;
d) contribuţii la promovarea imaginii SNSPA pe plan naţional şi/sau internaţional.

Dosarul pentru obținerea bursei speciale se depune la secretariatul DRIIE, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023. De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă specială trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea ei, în acest formular online.

Termen limită: 5 decembrie 2023.

 

Bursă socială 

Depunerea dosarelor de bursă socială se va face fizic la secretariatele facultătilor, în zilele lucrătoare, în programul de lucru cu studenții, în perioada 21 noiembrie – 5 decembrie 2023. Vor fi primite în secretariat doar dosarele complete, conform cerințelor din Metodologia de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024.

 • Cererea tip pentru bursa social poate fi descărcată de aici.
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete încasate de membrii familiei studentei/ului, în ultimele 12 luni, poate fi descărcată de aici.
 • Formularul referitor la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei poate fi descărcat de aici.

De asemenea, studenții SNSPA care doresc să obțină o bursă socială trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online. Termen limită: 5 decembrie 2023.

Afișarea rezultatelor va fi anunțată ulterior.

 

Atenție!

Bursele vor fi virate doar studenţilor care vor fi declarați bursieri și care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate. Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale.

Studenţii români care au luat bursă în anul anterior şi vor fi bursieri şi în semestrul I, în anul universitar 2023-2024, trebuie să completeze acest formular, chiar dacă au același cont ca anul trecut. Studenții bursieri trebuie să fie titularii contului transmis, nu se pot vira bursele în conturile în care aceștia nu sunt titulari.

 

 

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, în anul universitar 2023-2024, studii de masterat, trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online, cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) în perioada: 21 noiembrie-5 decembrie 2023.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni, admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

 

Important!

Studenții străini și studentii etnici români, admiși pe un loc de buget cu bursă, trebuie să încarce codul de identificare fiscală (CIF) alocat de banca din Romania unde au deschis contul sau permisul de ședere în România.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții de la învățământul cu frecvență poate fi consultată aici.

S-au afişat listele cu studenţii care au obținut bursă de performanță, în semestrul I, anul universitar 2023-2024 pe platforma MOODLE.

Marți, 12 decembrie 2023, au fost afișate listele cu studenţii care au obținut bursă de performanță, în semestrul I, anul universitar 2023-2024.

Depunerea eventualelor contestații: 13-14 decembrie 2023,
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 15 decembrie 2023
Eventualele contestații la bursele de performanță se vor trimite pe email, în zilele menționate în calendar, după cum urmează:
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană:   secretariat.driie@dri.snspa.ro

Bursele vor fi virate doar studenţilor care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate.
Studenții etnici români și străini bursieri care nu au transmis datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Important!
Rezultatele pentru bursele sociale se vor afișa după verificarea informațiilor în platforma PatrimVen,conform prevederilor legislative.

Comisia de acordare a burselor de performanță
 1. Conf. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel- președinte
 2. Lect. univ. dr. Ana Maria Costea
 3. Drd. Ioana Pantilimon
 4. Alin Ionut Cornel Moise – reprezentant studenti
 5. Teodora Maria Stoicescu– reprezentant studenti
Comisia de analizare a contestațiilor la acordarea burselor de performanță
 1. Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
 2. Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc-Ioan
 3. Lect. univ. dr. Mihai Caradaică
 4. Angela Parascan- studentă

Reprezentanții DRIIE in comisia de burse sociale a SNSPA :

 1. Prof. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel
 2. Alin Ionuț Cornel Moise – reprezentant studenți
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente