Practică de specialitate

Practica de specialitate este obligatorie, fiind prevăzută în Planul de învățământ, în fiecare dintre cei doi ani de studiu.

Studenții își pot găsi pe cont propriu locuri de practică sau pot identifica un loc din oferta Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

  • În situația în care locurile de practică sunt identificate individual, pe parcursul primului semestru, studenții pot contacta profesorul coordonator al Laboratorului de practică de la nivelul fiecărui program masteral, pentru a li se aviza contractul de practică.
  • DRIIE acordă locuri de practică la nivelul instituțiilor partenere, în funcție de numărul solicitărilor. Oferta pusă la dispoziție de instituțiile partenere este publicată în fiecare an la începutul celui de-al doilea semestru.
Lista coordonatorilor activității de practică

În cursul anilor universitari anteriori studenții au realizat stagiul de practică în cadrul unor ministere (Ministerul Societății Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe), în cadrul unor fundații, ONG-uri (Clubul Academic de Studii Europene), instituții publice (prefectura Municipiului București, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov), centre de cercetare (ex: CERT-RO, NATO Partnership Studies Centre, Centrul de Documentare Europeană, Centrul de Studii Europene, Institutul pentru Evaluarea Programelor și Politicilor Publice Europene).

Link-uri utile:

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente