Mobilități studenți

Procedura de selecție pentru mobilități ce vor avea loc în anul universitar 2024-2025 a fost inițiată.

În acest context, dorim să vă informăm că o nouă rundă de selecție este programată pentru perioada 07 – 18 martie 2024, în cadrul căreia se vor evalua candidații pentru mobilitățile ce vor fi desfășurate în semestrul I al anului academic 2024-2025. Vom menține o comunicare constantă cu cei interesați pentru a asigura transparența și corectitudinea întregului proces de selecție.

Calendar
07 – 18 martie 2024 Depunere dosare
19 martie  2024 Eligibilitate si programarea interviurilor
20 martie 2024 Interviuri
29 martie 2024 Rezultate selecție
29 martie 2024 Confirmarea locului
Procedura de selecție

Criterii de eligibilitate

 • Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE (cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+);
 • Studenți doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale, având specializarea Ştiinte Politice-Relaţii Internaţionale;
 • Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
 • Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

Criterii de selecție 

 • Interviu;
 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.
Dosar de înscriere (masteranzi)
 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului;
 3. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE cu notele obtinute pe primul an/semestru);
 4. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor);
 5. Copie dupa C.I/B.I;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze;
 7. Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional).
Dosar de înscriere (doctoranzi)

Criteriile de selecție vor fi prezentate într-o rundă ulterioară. Revenim în curând cu detalii (actualizare 05.03.2024).

Depunere candidatură
     

Dosarul se depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Finanțarea mobilității

674 euro/lună

 • Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
 • Ţări partenere (regiunea 14): Elveţia, Insulele Feroe, Marea Britanie
 • Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania, Țările de jos.
 • Ţări partenere (reguinea 5): Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetăţii Vaticanului

606 euro/lună

 • Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 

Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).        

      

 

Contact ERASMUS+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: Lect. univ. dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Conf. univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Vă informăm că procesul de selecție a început, joi, 11.04.2024.

Calendar
15.04.2024-19.04.2024 Depunere dosare
22.04.2024 Eligibilitate si programarea interviurilor
23.04.2024 Interviuri
24.04.2024 Rezultate selecție
25.04.2024 Confirmarea locului
Lista universităților partenere
 

NR

 

TARA

 

UNIVERSITATE

 

PERIOADA

 

TRANSPORT

 

NR LOCURI

1. Brazilia Universidade Estadual da Paraiba;

Universidade de Sao Paulo

6 luni 1500  

2

2. Chile Universidad de Alba 6 luni 1500  

2

3. Mexic Universidad de Guadalajara; Universidad Nacional Autonoma de Mexico; Universidad Autonoma Metropolitana

 

6 luni 1500 2
Procedură de selecție

Criterii de eligibilitate:

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+;
  Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
  Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu        de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Interviu.
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)
Dosarul de înscriere

Pentru studenţii la master dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivațieîn limba în care are loc mobilitatea – engleză, spaniolă sau portugheză (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului;
 3. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE cu notele obtinute pe primul an/semestru);
 4. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor);
 5. Copie dupa C.I/B.I;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străinea universității-gazdă sau a limbii engleze;
 7. Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare.
Depunere candidatură

Dosarul se depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Finanțarea mobilității

Valoarea grantului ERASMUS+  pentru anul universitar 2023/2024 este: 700 euro/lună

Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).        

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: Conf. univ. dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Conf. univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Info

Departamentul de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2022-2023.

Durata mobilității: 2 luni-12 luni.

Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul DRIIE în anul I învățământ la zi;
 • Studenții în ani terminali (anul II de master), cu condiția ca în situația în care mobilitatea are loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea dizertației), să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand;
 • Proaspeții absolvenţi de studii de doctorat, cu condiţia ca selecția sa aibă loc în timpul ultimului an de studiu, iar stagiul în străinătate să se efectueze și să se finalizeze în termen de un an de la absolvire.

Același student poate beneficia de granturi Erasmus+ pentru a studia sau pentru a efectua practică în altă țară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

Când se pot desfășura plasamentele?

Mobilitățile de plasament pot avea loc în intervalul 10 decembrie 2021-30 septembrie 2022 (2 luni în acest interval).

Unde se pot desfășura plasamentele?

Studentul este responsabil de identificarea și contactarea instituției-gazdă în vederea încheierii unui acord interinstituțional. Modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE. Adițional acordului, studentul trebuie să includă la dosarul de concurs o scrisoare de invitație nominală de la instituția-gazdă vizată.

Organizația gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

IMPORTANT!
Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate; organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

 

Procedura de selecţie

Procedura de selecţie constă în evaluarea dosarului de înscriere al candidaților. Dosarele vor fi examinate de comisia de selecție în ordinea primirii iar granturile de mobilitate vor fi alocate până la epuizarea locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs(DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Acord interinstituțional semnat de instituția-gazdă (modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE, anamaria.costea@dri.snspa.ro );
 • Invitație nominală din partea instituției-gazdă;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Declarație pe propria răspundere că studentul deține surse suplimentare de finanțare;
 • Studenţii la doctorat trebuie să depună şi acordul scris al coordonatorului de doctorat;
 • (opțional) Certificat care atestă cunoașterea limbii în care va avea loc mobilitatea – constituie un avantaj.

Evaluarea candidaturilor

Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai sus) vor fi declarate respinse. Dosarele complete vor fi evaluați în funcție de calitatea CV-ului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu limba în care va avea loc mobilitatea.

Anunțarea rezultatelor: rezultatele sunt trimise pe e-mail studenților care au depus dosarul de selecție în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data depunerii dosarelor.

Contestațiile se pot depune în cel mult 3 zile de la data transmiterii rezultatelor. Contestațiile se vor depune la adresa de e-mail: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Depunere candidatură
     

Dosarul se depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 720 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 670 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
 • + 250 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) – grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară.

Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la DRIIE si se menţionează în spaţiul special prevăzut în acest document.

La sfârşitul perioadei de plasament, instituția parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.

Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament. Nerespectarea integrală a perioadei de plasament specificată în certificatul/ atestatul de la instituția parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit. Excepţie o fac cazurile speciale, de forță majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului pentru Programe Comunitare al SNSPA și facultății, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: Lect. univ. dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Conf. univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente