Politica de confidenţialitate

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea conexiunii sau a dispozitivelor folosite de către dumneavoastră pentru comunicare și navigare pe acest website.

SNSPA nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o daună fizică sau morală, cauzată de vizitarea sau afișarea platformelor electronice utilizate în cadrul SNSPA sau de descărcarea și utilizarea oricărei informații, incluzând text, imagini, clipuri sau fișiere de pe aceste platforme.

Este necesar acordul SNSPA pentru a conecta aceste platforme electronice utilizate în cadrul SNSPA cu alte platforme. SNSPA nu își asumă responsabilitatea pentru platformele electronice neagreate cu care acesta ar putea fi conectat și nici pentru materialele postate pe acestea de către alte persoane decât cele autorizate.

Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

SNSPA este înregistrată ca operator în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33619, având ca scop declarat “educaţie şi cultură” şi “cercetare ştiinţifică”.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Politica de confidențialitate se referă la modul de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale membrilor comunităţii SNSPA (studenţi, profesori, absolvenţi), instituţiilor partenere, candidaţilor şi ale altor persoane care intră în contact cu noi sau vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la sediile SNSPA, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, website, social media etc.

Platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA se bazează pe tehnologii care permit şi colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre dumneavoastră: adresa dumneavoastră de internet, sistemul de operare folosit, locaţia geografică, tipul navigatorului internet, informații despre traficul realizat de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA etc. Toate aceste informații colectate prin intermediul acestor platforme electronice utilizate în cadrul SNSPA au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite.

SNSPA nu va dezvălui date cu caracter personal sau cu funcție de identificare, niciunui terț, decât cu permisiunea explicită a utilizatorilor sau când există o obligație legală în acest sens.

SNSPA respectă caracterul personal și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA.

SNSPA se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul platformelor electronice utilizate în cadrul SNSPA, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Drepturile dumneavoastră

Puteţi consulta REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), cât și măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) prevăzute de Legea nr.190/2018, aici.

 • În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
  dreptul de acces – vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificaţi datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ştergere – vă permite să obţineţi ştergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră şi dacă v-aţi retras consimţământul, consimţământul dumneavoastră a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  • instanţa sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie şterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal
 • dreptul la restricţionare – vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectaţi la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Modificarea şi ştergerea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să anunţaţi imediat SNSPA despre orice inadvertențe între informațiile afișate pe platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA și date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să ne semnalați orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a informațiilor provenite din platformele electronice utilizate în cadrul SNSPA.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor (DPO) din cadrul SNSPA, str. Povernei nr. 6, Sector 1, București, pe e-mail dpo@snspa.ro sau la tel. +40213127409 interior 1012.

Alte informații, cât și modele de documente ce trebuie completate în activități ce implică colectarea de date cu caracter personal, aici.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente