Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

Programul de masterat „Dezvoltare, cooperare internațională şi ajutor umanitar” / „Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” se desfășoară în limba engleză și se adresează în principal persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană sau în organizațiile internaționale care activează în regiunile mai slab dezvoltate. Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală și locală, întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză și alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală, cât și locală.

Pentru pregătirea masteranzilor, acest program oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare, care vizează domenii precum: economia internațională, studii regionale și culturale, drept internațional sau politici educaționale, de mediu sau de securitate.

Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală cât și locală, întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză și alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală precum și locală.

Masteratul vine să răspundă de asemenea necesităților unei lumi tot mai interconectate din punct de vedere economic, politic și cultural, caracterizată de discrepanțe uriașe în ceea ce privește standardele de viață din interiorul statelor dar și dintre acestea. Prăpastia dintre Nordul Global și Sudul Global reiese și din implicațiile următorilor indicatori: 1.4 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de 1.25$ pe zi; 1.1 miliarde de oameni nu au un acces adecvat la apă; 2.6 miliarde nu se bucură de servicii sanitare de bază; 24.000 de copii mor zilnic din cauza sărăciei. În acest context este o nevoie tot mai mare de specialiști internaționali și naționali capabili să înțeleagă cum se concep politicile de dezvoltare, dar și noul statut de donator internațional al României și să urmeze o carieră în sistemul național de asistentă pentru dezvoltare cât și în rețeaua internațională de organisme neguvernamentale și instituții europene și internaționale de profil aflată în continuă creștere.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Programul masteral “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 581/2013.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Programul masteral din domeniul dezvoltare, cooperare internaționala și ajutor umanitar vine să sprijine acest efort de formare a viitorilor specialiști români oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Incepând cu anul 2019, suntem membrii European Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Informațiile pentru sesiunea de admitere iulie 2023 vor fi publicate ulterior aprobării în cadrul Senatului universitar. 

Candidații pot alege masterate din ambele domenii:

Domeniul 1 de studii

Științe politice

 

cu predare în limba română:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Politică și economie europeană
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology
Domeniul 2 de studii

Relații internaționale

cu predare în limba engleză/spaniolă:

 • Studii latino – americane/ Latin American studies

Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

În situația în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.

În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la masterate din ambele domenii de studii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”).

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere TUTORIAT ONLINE.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoriile dezvoltării și subdezvoltării
 • Politicile de dezvoltare
 • Studii asupra păcii și conflictelor
 • Studii asupra situației postconflict
 • Economia dezvoltării
 • Studii ariale în zone subdezvoltate
 • Organizații internaționale active în domeniul dezvoltării internaționale
 • Uniunea Europeană și sistemul de asistență pentru dezvoltare
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente