Ghid pentru elaborarea scrisorii de motivare

Candidații care optează (atât pentru locurile bugetate cât și pentru cele cu taxă) la oricare dintre programele masterale ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană (DRIIE) trebuie să încarce în platforma de admitere documentele personale, însoțite de o scrisoare de motivare.

Scrisoarea de motivare nu intră în calculul notei de admitere. În cazul admiterii pentru masteratele cu predare în limba engleză/spaniolă, această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

  • Menționarea programului/programelor de studii pentru care se depune candidatura;
  • Evidențierea traseului academic parcurs până la momentul actual (programul/ele de studii absolvit/e, instituția de învățământ superior în cadrul căreia a/au fost absolvit/e, alte activități academice relevante) și principalele competențe dezvoltate în acest context;
  • Semnalarea experienței profesionale, de internship sau voluntariat (acolo unde una sau mai multe dintre aceste experiențe există) care îl/o recomandă și principalele competențe dezvoltate;
  • Prezentarea opțiunii pentru domeniul de activitate avut în vedere de candidat/ă pe piața muncii.
  • Indicarea temelor generale de interes pentru candidat/ă conform domeniului ales și a subiectului pe care va dori să îl abordeze în cadrul interviului.
  • Română: în situația în care toate programele masterale selectate se desfășoară în limba română;
  • Engleză: în situația în care toate programele masterale selectate se desfășoară în limba engleză;
  • Română și engleză: în situația în care între programele masterale selectate se regăsesc atât opțiuni cu predare în limba engleză cât și opțiuni cu predare în limba română, se încarcă două scrisori de motivare.
  • Font Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere la 1,5 rânduri, margine Normal;
  • Paginile scrisorii trebuie să fie numerotate;
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente