Taxe

Cuantumul taxelor este în acord cu plafonul stabilit la nivelul universității.

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 RON

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:

 • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat;
 • Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani;
 • Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie;
 • Diplomă/adeverință absolvent SNSPA.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare încărcate în platformă.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul BRD: RO56 BRDE 445S V003 5890 4450

Plata se poate face online la înscrierea pe platformă, prin virament bancar electronic sau la orice sucursală BRD

 • Nume beneficiar- SNSPA
 • Bancă beneficiar  –  BRD sucursala Victoria  Bucureşti
 • CUI  beneficiar – 9510194

Taxa de înmatriculare: 100 RON

Taxa de înmatriculare se achită prin transfer bancar în contul BRD: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450

Plata se poate face prin virament bancar electronic sau la orice sucursală BRD

 • Nume beneficiar- SNSPA
 • Bancă beneficiar  –  BRD sucursala Victoria  Bucureşti
 • CUI  beneficiar – 9510194

Taxe anuale de școlarizare

*Toate programele masterale ale DRIIE se desfășoară pe parcursul a patru semestre.

Taxele de școlaritate se achită prin transfer bancar în contul BRD: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450

Plata se poate face prin virament bancar electronic sau la orice sucursală BRD

 • Nume beneficiar- SNSPA
 • Bancă beneficiar  –  BRD sucursala Victoria  Bucureşti
 • CUI  beneficiar – 9510194

Pentru a obține mai multe informații: taxe.scolare@dri.snspa.ro

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente