Istoric

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) este domeniul fondator al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

Ianuarie 1990

În ianuarie 1990, un grup de specialişti în Relaţii Internaţionale, condus de Dr. Vasile Secăreş, a elaborat conceptul unei şcoli de pregătire a noilor elite capabile să-şi asume sarcina transformării și reformării României post-decembriste. Din acest grup făceau parte Ioan Mircea Paşcu, Dan Mircea Popescu, Adrian Severin, Constantin Ene, adăugându-se ulterior Mugur Isărescu, Victor Babiuc, Ioan Talpeș ş.a.  Astfel, prin Hotărârea Guvernului României nr. 220/1/PR din 19 ianuarie 1990, a fost înființată Facultatea de Înalte Studii Politice, în cadrul Universității București, aceasta începându-şi activitatea, cu trei secţii, în octombrie 1990.

Anul 1991

Pe baza experienţei din primul an şi cu aportul semnificativ al unor personalităţi ca Dan Mircea Popescu, Adrian Severin şi Victor Babiuc, în anul 1991, Facultatea de Înalte Studii Politice își extinde activitatea si devine o instituţie de sine stătătoare, sub numele de SNSPA , în urma Hotărârii Guvernului României nr.183/1991. S-a creat astfel un cadru de pregătire profesională de elită, bazat pe programe de nivel postuniversitar, comparabil şi compatibil cu cel existent în statele cu democrații consolidate și prestigiu academic din Europa Occidentală și cu cele din SUA. Primul decan al Departamentului de Relaţii Internaţionale – şi organizator al acestuia – a fost prof. univ. dr. Ioan Mircea Paşcu.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză. În cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană au predat de-a lungul timpului, în afara fondatorilor, Mugur Isărescu, Eugen Dijmărescu, Adrian Năstase, Teodor Meleşcanu, Theodor Stolojan, Mircea Geoană, George Cristian Maior, Mihai Răzvan Ungureanu ş.a.

În ultimii 30 ani, Departamentul de Relații Internaționale a fost adaptat și modernizat, astfel încât să corespundă evoluțiilor sociale și politice – interne și internaționale – și să formeze experți și specialiști adaptați acestor realități în continuă schimbare. Unul dintre pilonii acestor schimbări și adaptări este inclusiv angajamentul asumat de conducerea și de corpul profesoral al Departamentului de a asigura o deschidere europeană și internațională și de a se ridica la standardele școlilor de guvernanță din Occident și din SUA. De altfel, Departamentul este implicat în multiple proiecte europene care vizează atât cercetarea științifică aprofundată, precum și mobilitatea europeană și internațională a studenților și a profesorilor din cadrul acestuia.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente