Director Departament

Lect. univ. dr. Ioana Roxana Melenciuc Ioan
(suspendată începând cu 28 iulie 2023)

Masteratele DRIIE sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic al oferirii către cursanţi a competenţelor esenţiale unei cariere de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Numeroşi absolvenţi ai DRIIE ocupă deja poziţii relevante în administraţia publică centrală (de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe, direcţiile de relaţii internaţionale/afaceri europene din ministerele Guvernului României, autorităţi, agenţii sau consilii), companii multinaţionale, mass-media, organizaţii şi misiuni internaţionale, mediul academic, firme de management al fondurilor europene etc.

Filosofia actualelor masterate răspunde atât necesităţilor unei formări generaliste, cât şi celor presupuse de specializări tip nişă. Oferta masterală a DRIIE se adresează deopotrivă absolvenţilor de Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Ştiinţe Politice, Istorie, dar şi celor de Limbi Străine, Litere, Sociologie, Comunicare sau economiştilor, care doresc să îşi completeze studiile pentru a-şi creşte şansele de a accede la o poziţie în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, ONU, NATO, OSCE, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Organizaţiei Mondiale a Comerţului etc.

Absolvenţii masteratelor oferite de DRIIE dobândesc sau îşi completează pregătirea pentru a deveni diplomaţi, specialişti sau negociatori în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale, experţi în ministere, consilii judeţene, prefecturi sau primării, evaluatori ai politicilor şi programelor publice, experţi în atragerea fondurilor europene, mediatori ai conflictelor internaţionale etc.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente