Calendar admitere

  • Înscrieri online: 5 septembrie, ora 9.00 – 18 septembrie, ora 14.00
  • Desfășurarea interviului online: 20 septembrie 2023
  • Afișarea rezultatelor: 22 septembrie 2023
  • Depunerea eventualelor contestații: 23 septembrie 2023
  • Afișare rezultate contestații: 25 septembrie 2023
  • Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși: 25-26 septembrie 2023 (buget/taxă), 27-28 septembrie 2023 lista de așteptare

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face exclusiv online, pe platforma admitere.snspa.ro

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii unui interviu online, organizat în 20 septembrie 2023.

Interviul constă în prezentarea unei tematici, la alegerea candidatului, dintre cele disponibile pe site. 

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente