Calendar admitere

  • Înscrieri online: 8 iulie, ora 9.00 – 23 iulie 2024, ora 14.00
  • Desfășurarea interviului online: 24 – 25 iulie 2024
  • Afișarea rezultatelor: 29 iulie 2024
  • Depunerea eventualelor contestații: 30 iulie 2024
  • Afișare rezultate contestații: 31 iulie 2024
  • Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși: 30 – 31 iulie 2024 (buget/taxă), 1 – 2 august 2024 lista de așteptare.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE)

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face exclusiv online, pe platforma admitere.snspa.ro.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii unui interviu online, organizat în perioada 24 – 25 iulie 2024.

Candidații vor încărca în platforma de admitere o scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație nu intră în calculul notei de admitere. În cazul admiterii pentru masteratele cu predare în limba engleză/spaniolă, această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.
Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație sunt afișate pe website-ul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente