Bibliotecă

Biblioteca dispune de două sali de lectură cu o capacitate totală de 100 locuri şi de un depozit de carte cu o capacitate de 50000 de carti.

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină este asigurat într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ. Achizițiile recente de cărți s-au concentrat pe înnoirea fondului de carte cu titluri apărute în ultimii 10 ani în edituri românești recunoscute și case străine de prestigiu. Anual în bugetul SNSPA sunt prevăzuți 450.000 lei pentru achiziții de cărți și baze de date electronice.

  • acces mobil la bazele de date științifice prin consorțiul ANELIS PLUS (ProQuest Central, Science Direct,, Wiley Journals, SpringerLink Journals, Web of Science – Clarivate Analytics, de Gruyter Books, CAB books, Cambridge Journals, EBSCO, SCOPUS). Ghidul pentru accesul mobil este disponibil pe site-ul SNSPA la rubrica Bibliotecă;
  • acces mobil JSTOR – > Ghid acces mobil plaftorma JSTOR
  • consultarea catalogului online al Bibliotecii SNSPA, pe pagina web a SNSPA, rubrica Bibliotecă, la adresa http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do
  • împrumutul publicațiilor, pe baza unei programări prealabile, la adresa biblioteca@snspa.ro;
  • referințe online, la cerere, la adresa biblioteca@snspa.ro (răspunsuri la orice probleme legate de informare și documentare pentru cursuri, seminarii, pentru procesul de învățare și cercetare);
  • webinare organizate în cadrul programului ROSE – CESIAS@SNSPA, cu privire la accesul mobil la resursele online abonate, la cultura informației, la stilurile de citare, la diferite aspecte legate de scrierea academică;
  • pagina Facebook a Bibliotecii SNSPA cu diverse informații cu privire la resurse electronice full-text disponibile online și despre webinare organizate de furnizorii bazelor de date;
  • pagina Facebook a Centrului de Documentare Europeană SNSPA;
  • verificarea lucrărilor de licență/masterat folosind softul anti-plagiat achiziționat la nivelul SNSPA;
  • semnarea fișelor de de lichidare pe baza unei programări prealabile, la adresa  biblioteca@snspa.ro;

Din februarie 2013 SNSPA a aderat la Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS. Prin intermediul acestei asociații SNSPA beneficiază, prin cofinanțare de 20% din valoarea abonamentelor, la următoarele resurse electronice: EBSCO, SAGE, PROQUEST, ScienceDirect, Oxford Journals, ScienceDirect, Springerlink, Wiley Online Library, Taylor & Francis, Cambridge Journals, Thomson Reuters.

Din martie 2014 comunitatea academică din SNSPA beneficiază și de accesul mobil (de la domiciliu) la toate resursele electronice abonate de SNSPA prin intermediul Asociației Anelis Plus. Toate aceste resurse electronice conțin subscripții în toate domeniile de referință pentru programele de studii oferite de SNSPA precum și pentru activitățile de cercetare derulate de comunitatea academică din SNSPA. În vederea asigurării accesului mobil pentru toți studenții din SNSPA, începând cu octombrie 2014, facultățile și departamentele din SNSPA generează conturi de e-mail instituționale.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente