Analiza și soluționarea conflictelor (ASC)

Programul de masterat „Analiza și soluționarea conflictelor” se adresează în principal (însă nu exclusiv) persoanelor care doresc să urmeze o carieră în instituțiile și/sau organismele naționale și internaționale ce sunt specializate în managementul conflictului, precum: OSCE, UN, NATO, UE.

Programul este aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Într-un sistem ce trece printr-o perioadă clară de tranziție ce generează instabilitate și insecuritate la nivel regional și internațional, Europa este pusă față în față cu situații conflictuale precum războiul din august 2008 (Georgia), criza ucraineană (2014), dinamicile negative din zona Balcanilor de Vest și Orientul Mijlociu, care îi amenință propria securitate. Programul de masterat „Analiza și soluționarea conflictelor” este structurat astfel încât masteranzii să își dezvolte cunoștințele, competențele și abilitățile, pentru a putea identifica, analiza și chiar veni cu soluții inovative în întâmpinarea celor mai recente vulnerabilități și riscuri regionale și internaționale.

Pe parcursul celor doi ani de studii, studenții vor avea oportunitatea de a participa la diferite simulări pe modele internaționale (Consiliul European, Consiliul Europei, Consiliul de Securitate din cadrul ONU, NATO, OSCE) workshop-uri cu participare unor experți naționali și internaționali specializați pe managementul conflictului, conferințe ȋn cadrul Departamentului, precum și de a urma stagii de practică în cadrul centrelor și institutelor de cercetare din cadrul SNSPA.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1.400 lei/semestru, respectiv 2.800 lei/an.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

 • Instituții şi agenții ale organizațiilor internaționale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC, etc.);
 • Instituții publice naționale şi agenții guvernamentale (poziții de decizie şi consultare publică);
 • Cercetare şi analiză politică a relațiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional;
 • Departamentele de relații internaționale ale firmelor şi corporațiilor multinaționale;
 • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media;

Caracterul comprehensiv al programului masteral oferă absolvenților aptitudini și competențe adaptate nevoilor de pe piața muncii din prezent (adaptabilitatea ridicată la medii noi, lucru ȋn echipă, abilități de negociere, capacitate de analiză și sinteză, etc).

Informațiile pentru sesiunea de admitere iulie 2023 vor fi publicate ulterior aprobării în cadrul Senatului universitar. 

Candidații pot alege masterate din ambele domenii:

Domeniul 1 de studii

Științe politice

 

cu predare în limba română:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Politică și economie europeană
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology
Domeniul 2 de studii

Relații internaționale

cu predare în limba engleză/spaniolă:

 • Studii latino – americane/ Latin American studies

Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

În situația în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.

În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la masterate din ambele domenii de studii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”).

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere TUTORIAT ONLINE.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente