Disertație 2022

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație
Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2022, trebuie să parcurgă următoarele etape:
 • până pe 18 decembrie 2021 -> Se completează tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
 • până pe 21 ianuarie 2022 -> Se încarcă în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE (Campus online) Cererea pentru susținerea disertației, completată și semnată electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator
 • Fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă;
 • Diploma de licență, original și copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;

Studenții care ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat au diploma de licență în original în dosarul de înscriere aflat la secretariat. Secretariatul va pune la dispoziție și copiile. 

 • Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 • Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 • CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 • Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei;

Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

 • Până pe 30 iunie 2022 -> Se încarcă lucrarea în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 7-8 iulie 2022-> Va avea loc examenul de susținere a disertației, organizat față-în-față, la sediul universității.

Programarea ordinii de intrare în examen va fi afișată marți, 5 iulie, pe platforma Moodle a Departamentului. Rezultatele vor fi publicate în contul invididual al fiecărui student de pe platformă, la secțiunea „Disertație iulie 2022”

ADMITERE INFO
Înscrie-te la studii de masterat în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, în perioada 5-15 septembrie 2022
ÎNSCRIE-TE

Evenimente