• până pe 23 decembrie 2022 -> Se transmite pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro cererea pentru susținerea disertației, completată și semnată electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator;
 • 16-31 ianuarie 2023-> Se depun actele în format fizic
 1. Fișa de lichidare, completată și semnată exclusiv de masterand/ă;
 2. Diploma de licență, original și copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 3. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 5. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 6. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 7. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei;
 • până pe  10 februarie 2023 -> Se încarcă lucrarea în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta. Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 16 februarie 2023-> Va avea loc examenul de susținere a disertației, organizat față-în-față, la sediul universității.

Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

 • până pe 23 decembrie 2022 -> Se completează tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
 • până pe 19 februarie 2023 -> Se încarcă în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE (Campus online) Cererea pentru susținerea disertației, completată și semnată electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator
 • 5 – 26 iunie 2023 -> Se depun actele în format fizic, conform programului afișat pe site.
 1. Fișa de lichidare, completată și semnată exclusiv de masterand/ă;
 2. Diploma de licență, original și copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 3. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 5. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 6. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 7. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei;
 • până pe 30 iunie 2023 -> Se încarcă lucrarea în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;

 

 • 4 iulie 2023-> Pe platforma MOODLE a fost afișată lista cu programarea susținerii lucrărilor de disertație;

 

 • 5-6 iulie 2023-> Va avea loc examenul de susținere a disertației, organizat față-în-față, la sediul universității.

Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente