Disertație 2024

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație
Vă reamintim că Biblioteca SNSPA asigură verificarea lucrărilor de absolvire (licență și disertație) intre 15 – 20 iunie 2024
Lucrarea va fi transmisă în fișier Word sau PDF pe adresa de email a bibliotecii (biblioteca@snspa.ro), urmând să fie verificată numai dacă este în forma finală. Aceasta presupune ca fișierul să includă atât pagina de titlu (titlu, numele autorului și al coordonatorului), cât și secțiunea de bibliografie.
Foarte important!
Pentru ca funcția de ignorare bibliografie din sistemul antiplagiat să se aplice, secțiunea de bibliografie trebuie să fie marcata cu unul dintre cuvintele cheie: Bibliografie, Tematică, Referate, Lucrări, Articole, Studii, Resurse web, Pagini web, Cărți, Reviste, iar lista de referinte bibliografice este continua si numerotata (stilurile „1., 2., 3.”, „1, 2, 3” sau „[1], [2], [3]”), conform conditiilor explicate in „Ghidul de interpretare a raportului interactiv de similitudine”, p. 16
Raportul de similitudine rezultat va fi transmis, atât studentului, cât și cadrului didactic coordonator si secretariatului
Mult succes!
 • până pe 15 decembrie 2023 -> Se completează și semnează electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator cererea pentru susținerea disertației prin intermediul formularului anexat.
 • 15 – 25 ianuarie 2024-> Se depun actele în format fizic (La Secretariat, Bd. Expoziției nr. 30A, et. 4, cam. 413)
 1. Fișa de lichidare, completată și semnată exclusiv de masterand/ă;
 2. Diploma de licență, original și copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 3. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 5. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 6. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 7. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei;
 • până pe  6 februarie 2024 -> Se încarcă lucrarea în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta. Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 14 februarie 2024-> Va avea loc examenul de susținere a disertației, organizat față-în-față, la sediul universității.

Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

 • până pe 29 februarie 2024 -> Se completează tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
 • 3 – 21 iunie 2024 -> Se depun actele în format fizic, conform programului afișat pe site.(Secretariat, Bd. Expoziției nr. 30A, et. 4, cam. 413)
 1. Fișa de lichidare, completată și semnată exclusiv de masterand/ă;
 2. Diploma de licență, original și copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 3. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 5. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 6. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie „conform cu originalul” și va semna;
 7. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei;
 • In perioada 15-20 iunie 2024 -> studentii trimit spre verificare, prin email forma finala a tezei de disertatie catre Biblioteca SNSPA;

In circa 2-3 zile Biblioteca SNSPA face verificarile de similitudine si transmite raportul de similitudine impreuna cu textul final al lucrarii catre profesorul coordonator și catre secretariatul DRIIE;

Vă reamintim că Biblioteca SNSPA asigură verificarea lucrărilor de absolvire (licență și disertație).
Lucrarea va fi transmisă în fișier Word sau PDF pe adresa de email a bibliotecii (biblioteca@snspa.ro), urmând să fie verificată numai dacă este în forma finală. Aceasta presupune ca fișierul să includă atât pagina de titlu (titlu, numele autorului și al coordonatorului), cât și secțiunea de bibliografie.
Foarte important!
Pentru ca funcția de ignorare bibliografie din sistemul antiplagiat să se aplice, secțiunea de bibliografie trebuie să fie marcata cu unul dintre cuvintele cheie: Bibliografie, Tematică, Referate, Lucrări, Articole, Studii, Resurse web, Pagini web, Cărți, Reviste, iar lista de referinte bibliografice este o listă continua si numerotată (stilurile „1., 2., 3.”, „1, 2, 3” sau „[1], [2], [3]”), conform conditiilor explicate in „Ghidul de interpretare a raportului interactiv de similitudine”, p. 16
Raportul de similitudine rezultat va fi transmis, atât studentului, cât și cadrului didactic coordonator si secretariatului.
 • 9 iulie 2024-> Pe platforma MOODLE se afișează lista cu programarea susținerii lucrărilor de disertație;

 

 • 10-11 iulie 2024-> Va avea loc examenul de susținere a disertației, organizat față-în-față, la sediul universității.

Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente