Taxe de școlaritate

Taxe anuale de școlarizare 1400 LEI pe semestru pentru programele de master*:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Politică și economie europeană

500 EURO pe semestru pentru programele de master*:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Studii latino – americane/ Latin American studies
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology

*Toate programele masterale ale DRIIE se desfășoară pe perioada a patru semestre

Taxă susținere restanțe/reexaminări  

80 LEI

Taxă susținere măriri note 20 LEI

Taxele de școlaritate se achită prin transfer bancar în contul:

BRD: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450

Plata se poate face prin virament bancar electronic sau la orice sucursală BRD

 • Nume beneficiar- SNSPA
 • Bancă beneficiar  –  BRD sucursala Victoria  Bucureşti
 • CUI  beneficiar – 9510194

Pentru a obține mai multe informații: taxe.scolare@dri.snspa.ro

Cuantumul taxelor este în acord cu plafonul stabilit la nivelul universității

Taxa de şcolarizare poate fi plătită în două tranşe conform următoarelor termene:

a) Prima tranşă:

Anul I: până la data de 30 septembrie 2023
Anul II: în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2023

b) A doua tranşă:

Pentru ambii ani: în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie 2024.

 

 

Procedura de plată a taxelor de școlarizare pentru studenții aflați în prelungirea școlarității și reînmatriculare, în acest an academic este următoarea:

Conform regulamentului instituțional, vă rugăm să achitați prima tranșă a taxei până la data de 31 decembrie 2023, iar a doua tranșă până la 31 mai 2024.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente