Taxe de școlaritate

Taxe anuale de școlarizare 1400 LEI pe semestru pentru programele de master*:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Politică și economie europeană

500 EURO pe semestru pentru programele de master*:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Studii latino – americane/ Latin American studies
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology

*Toate programele masterale ale DRIIE se desfășoară pe perioada a patru semestre

Taxă susținere restanțe/reexaminări  

80 LEI

Taxă susținere măriri note 20 LEI

Taxele de școlaritate se achită prin transfer bancar în contul:

BRD: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450

Plata se poate face prin virament bancar electronic sau la orice sucursală BRD

 • Nume beneficiar- SNSPA
 • Bancă beneficiar  –  BRD sucursala Victoria  Bucureşti
 • CUI  beneficiar – 9510194

Pentru a obține mai multe informații: taxe.scolare@dri.snspa.ro

Cuantumul taxelor este în acord cu plafonul stabilit la nivelul universității

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente