Security and diplomacy (SD)

Programul de masterat “Securitate şi diplomaţie / Security and diplomacy” oferă o înțelegere avansată a dinamicilor internaţionale actuale, pentru cei care doresc să îşi aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi/sau al studiilor de securitate. Programul „Security and Diplomacy” își propune să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră interesantă într-o lume aflată în continuă schimbare, oferind perspectiva unei cariere în domeniu, bazată pe competenţă şi expertiză.

Programul masteral “Security and Diplomacy”, desfăşurat în limba engleză, este una dintre propunerile educaţionale ale Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană care încearcă să combine atât o bună pregătire conceptuală şi teoretică, cât şi  o dimensiune practică semnificativă, aducând laolaltă nu numai multe dintre cele mai relevante nume în domeniu din România, ci şi actori implicaţi direct în practica diplomatică sau în studiile de securitate. Programul masteral continuă practic tradiţia universităţii de pregătire a specialiştilor pentru diplomaţie şi analiza de securitate, reuşind să atragă masteranzi atât din România, cât şi din străinătate, datorită formatului său modern şi interactiv.

Programul masteral “Security and Diplomacy” este conceput şi permanent actualizat pentru a oferi o înțelegere avansată a dinamicilor internaționale actuale pentru cei care doresc să își aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi al studiilor de securitate.

Acest program permite studenților să analizeze complexitatea și procesele implicate în politica şi sistemul internațional. Cursurile acestui masterat oferă expunerea la subdomenii şi problematici centrale ale diplomaţiei şi securităţii, cum ar fi globalizarea, drepturile omului, acțiuni umanitare, dezvoltare economică, complexe regionale de securitate, studii regionale, teorii ale relaţiilor internaţionale, strategii de politică externă, studii de intelligence, studii de securitate, securitate energetică şi cibernetică, conflicte hibride şi asimetrice, diplomaţie publică, diplomaţie preventivă, practică şi protocol diplomatic, etc.

Cursurile sutn dublate de o paletă extinsă de activităţi şi exerciţii practice. În paralel cu programul de studiu propriu-zis, există mai multe conferinţe şi workshop-uri cu specialişti din România şi din străinătate, menite să completeze dimensiunea didactică.  Astfel, absolvenţii programului dobândesc o veritabilă cunoaștere interdisciplinară extinsă în domeniul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

 • Corpul Diplomatic și Consular al României (MAE);
 • Administrația publică centrală sau locală;
 • Instituții specializate din cadrul sistemului național de securitate;
 • Organizații internaționale (Organizația Națiunilor Unite cu diversele ei agenții, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Consiliul Europei, Banca Mondială, etc.);
 • Centre de reflecție / think-tank-uri din țară și din străinătate, mass media specializată, departamente de analiză și cercetare în companii internaționale, firme de consultanță;
 • Organizații non-guvernamentale, asociații și fundații internaționale.

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale;
 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor;
 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice;
 • Capacitatea de a analiza din perspective multiple evenimente, procese şi fenomene internaţionale.

Caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum adaptabilitatea ridicată la medii noi și/sau multiculturale, lucru ȋn echipă, abilități de negociere, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Informațiile pentru sesiunea de admitere iulie 2023 vor fi publicate ulterior aprobării în cadrul Senatului universitar. 

Candidații pot alege masterate din ambele domenii:

Domeniul 1 de studii

Științe politice

 

cu predare în limba română:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Politică și economie europeană
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology
Domeniul 2 de studii

Relații internaționale

cu predare în limba engleză/spaniolă:

 • Studii latino – americane/ Latin American studies

Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

În situația în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.

În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la masterate din ambele domenii de studii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”).

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere TUTORIAT ONLINE.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Studii de securitate
 • Studii asupra păcii și conflictelor
 • Geopolitică
 • Diplomație
 • Analiză de politică externă
 • Sistemele economice mondiale
 • Organizaţii internaţionale
 • Intelligence / Servicii secrete
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente