Locuri finanțate buget

Nr. crt. Program masteral Locuri buget Locuri taxă
Programe masterale desfășurate în limba română
1 Analiza și soluționarea conflictelor 0 11
2 Diplomație și negocieri 0 21
3 Evaluarea programelor și politicilor publice europene 2 20
4 Politică și economie europeană 2 17
5 Relații internaționale și integrare europeană 3 20
Programe masterale desfășurate în limbi străine
1 Development, International Cooperation and Humanitarian Aid 2 20
2 Latin American Studies 2 17
3 Security and Diplomacy 0 27
4 Security and Technology 0 11
Total locuri 11 (buget) 164 (taxă)

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face exclusiv online, pe platforma admitere.snspa.ro

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii unui interviu online, organizat în 20 septembrie 2023.

Interviul constă în prezentarea unei tematici, la alegerea candidatului, dintre cele disponibile pe site. 

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente