Documente necesare

Documente necesare în vederea încărcării dosarului de admitere (exclusiv online):

  • Eseu academic (5-10 pagini, elaborat în limba masteratului pentru care se optează);
Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot adapta o secțiune din licenţă ăîn vederea construirii eseului academic.
  • Curriculum vitae (CV)
  • Copie a actului de identitate;
  • Diploma de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2021 și 2022), cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Certificat de naştere,  cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui,  cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Adeverință medicală;
  • Plata taxei de înscriere ce se achită ulterior înrolării pe platforma SNSPA. Plata poate fi făcută prin virament bancar sau direct pe platformă, prin portalul de plată;
  • Persoanele care au finalizat studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

ADMITERE INFO
Înscrie-te la studii de masterat în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, în perioada 11-22 iulie 2022
ÎNSCRIE-TE

Evenimente

Easysoftonic