Documente necesare

Documente necesare în vederea completării dosarului de admitere:

  • Eseu academic (5-10 pagini, elaborat în limba masteratului pentru care se optează);
Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot adapta o secțiune din licenţă ăîn vederea construirii eseului academic.
  • Curriculum vitae (CV)
  • Copie a actului de identitate;
  • Diploma de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2021 și 2022), cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Certificat de naştere,  cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui,  cu mențiunea „copie legalizată” sau „conform cu originalul” trecută de candidat/ă;
  • Adeverință medicală;
  • Plata taxei de înscriere ce se achită ulterior înrolării pe platforma SNSPA. Plata poate fi făcută prin virament bancar sau direct pe platformă, prin portalul de plată;
  • Persoanele care au finalizat studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

Depunerea documentelor pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face prin intermediul platformei admitere.snspa.ro

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente