Documente necesare

Documente necesare în vederea încărcării dosarului de admitere:

Încărcarea documentelor pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se realizează prin intermediul platformei admitere.snspa.ro

  • Scrisoare de motivație;
  • Curriculum vitae (CV);
  • Act de identitate;
  • Diploma de Licenţă sau adeverință (persoanele care au absolvit în anul 2023 și 2024);
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • Adeverință medicală;
  • Plata taxei de înscriere ce se achită ulterior înrolării pe platforma SNSPA. Plata poate fi făcută prin virament bancar sau direct pe platformă, prin portalul de plată;
  • Persoanele care au finalizat studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la ME în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente