Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (EPPPE)

Programul de masterat "Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene" este primul program acreditat în România prin care se urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în evaluarea de politici publice şi programe europene. Mai mult, acesta a fost şi inclus în studiul anual publicat de Universitatea din Berna, Elveţia, cu privire la programele de masterat din domeniul evaluării de politici și programe publice existente în Europa.
Absolvenții acestui program masteral vor fi în măsură să scrie și să implementeze un proiect european cu finanțare nerambursabilă, să înțeleagă cum se planifică un program de dezvoltare de la nivelul UE, și mai mult decât atât, să poată realiza o evaluare a acestor programe și politici publice.

Masteratul „Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene” oferă celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi competențe în ceea ce privește evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, scrierea si implementarea proiectelor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară, etc.

Calificarea de evaluator de programe și politici publice europene a fost validată de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Validarea acestei calificări se bazează pe faptul că specializarea propusă are un caracter inovativ și prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în același timp conectată cu cerințele pieței la nivel naţional și internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învățământul superior din România, dar și răspunde unei nevoi reale a societății, vizând reducerea deficitului de specialiști în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanțare din partea Uniunii Europene.

Abilitățile practice vor fi consolidate prin internship-uri cu durata cuprinsă între 2 săptămâni şi 3 luni, realizate în cadrul unor instituții sau organizații precum Ministerul Fondurilor Europene, Organisme Intermediare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Institutul de Evaluare, Ernst & Young, etc.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

La finalizarea studiilor, absolventele/absolvenții vor avea certificate competențe de bază aferente ocupației de politolog, precum și competențe complementare de ofițer politici publice și responsabil monitorizare și evaluare, conform clasificării ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1.750 lei/semestru, respectiv 3.500 lei/an.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Absolvenții masteratului vor avea competențe ȋn:

  • Scrierea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțări nerambursabile – coroborat cu înțelegerea politicilor publice europene și naționale și a modului în care sunt finanțate viitoarele proiecte.
  • Înțelegerea modului de planificare și funcționare a instituțiilor europene și internaționale, fapt care creează un avantaj major în pregătirea viitorilor absolvenți pentru o carieră internațională în aceste instituții;
  • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;
  • Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare sociologică, de analiză economico-financiară şi a celor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;
  • Planificarea de evaluări, elaborarea de metode şi strategii de evaluare şi realizarea design-ului unei evaluări;
  • Organizarea, implementarea şi conducerea întregului proces al unei evaluări;
  • Înregistrarea, raportarea şi comunicarea/diseminarea reyultatelor şi livrabilelor unei evaluări;
  • Identificarea şi combinarea de soluţii complexe de îmbunătăţire a politicii, programului, proiectului, instituţiei sau organizaţiei evaluate, dar şi îmbunătăţire a proceselor de evaluare;
  • Selectarea în mod critico-analitic, combinarea şi coroborarea informaţiilor, datelor şi elementelor teoretice şi practice specifice activităţilor profesionale, având ca rezultat, rezolvarea în mod autonom şi independent a unor probleme şi sarcini complexe în contexte profesionale dinamice;
  • Integrarea în echipe şi conducerea de echipe de lucru multidisciplinare, dintr-o perspectivă integratoare de gen, vârstă, etnie, orientare sexuală;
  • Autoevaluarea critică şi realistă a nevoii de formare profesională continuă şi priectarea unor ţinte profesionale în sfera evaluării, reflectând totodată iniţiativa şi inovaţia în scopul dezvoltării unei comunităţi profesionale de evaluare;

Caracterul inovator al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al cunoștințelor acumulate, însă și din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum lucru ȋn echipă, spirit critic, adaptarea la medii de lucru internaționale și multiculturale, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (DRIIE) din cadrul SNSPA organizează concurs de admitere pentru 10 programe masterale, în domeniile Științe Politice și Relații Internaționale.

Dosarul de admitere se încarcă online, pe platforma admitere.snspa.ro.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma susținerii unui interviu de admitere. Candidații vor alege o tematică pe care o vor aborda în cadrul interviului, dintre cele disponibile aici

Candidații care optează (atât pentru locurile bugetate cât și pentru cele cu taxă) la oricare dintre programele masterale ale Departamentului  (DRIIE) trebuie să includă în dosarul de admitere:

Candidații pot alege masterate din ambele domenii, pe care le vor selecta în platformă în ordinea preferințelor:

Domeniul 1 de studii

Științe politice

 

cu predare în limba română:

 • Analiza și soluționarea conflictelor
 • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 • Politică și economie europeană
 • Relații internaționale și integrare europeană
 • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

 • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
 • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
 • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology
Domeniul 2 de studii

Relații internaționale

cu predare în limba engleză/spaniolă:

 • Studii latino – americane/ Latin American studies

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere TUTORIAT ONLINE  în vederea pregătirii interviului sau pentru alegerea masteratului adecvat în raport cu planul de carieră.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro 

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente