S-au afişat listele cu studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Listele cu studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Vineri, 11 noiembrie 2022, a fost afișată lista cu studenţii bursieri ai Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, în semestrul I, anul universitar 2022-2023.

Depunerea eventualelor contestații: 14-15 noiembrie 2022
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18 noiembrie 2022

Studenţii români declaraţi bursieri în semestrul I, anul universitar 2022-2023, studenții străini și studentii etnici români admiși pe un loc de buget cu bursă, trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online.

Termen limită: 22 Noiembrie 2022

Atenţie!

Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale.

Studenţii români care au luat bursă în anul anterior şi sunt bursieri şi în semestrul I, în anul universitar 2022-2023, trebuie să completeze acest formular, chiar dacă au același cont ca anul trecut. Studenții bursieri trebuie să fie titularii contului transmis, nu se pot vira bursele în conturile în care aceștia nu sunt titulari. În situaţii excepţionale legate de virarea burselor, studenţii se pot adresa Serviciului Contabilitate la adresa de email directia.economica@snspa.ro.

Bursele vor fi virate doar studenţilor care au completat corect formularul online cu datele necesare virării banilor, conform termenelor anunţate.

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, în anul universitar 2022-2023, studii de licență sau masterat, trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online, cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) în perioada: 11-22 noiembrie 2022.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni, admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.
Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Important!
Studenții străini și studentii etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe un loc de buget cu bursa, trebuie să încarce codul de identificare fiscală (CIF) alocat de banca din Romania unde au deschis contul sau permisul de permisul de ședere în România.

Vă rugăm să urmăriţi platformele de învățare ale facultăţilor, unde sunt afişate listele cu studenţii bursieri pentru semestrul I din acest an universitar.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente