S-au afişat listele cu studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2021-2022 (corecție 23.11)

Luni, 22 noiembrie 2021, au fost afișate listele cu studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2021-2022 pe platforma DRIIE. În urma unei erori materiale, acestea au fost corectate (23.11).

Depunerea eventualelor contestații: 23 noiembrie 2021
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 25 noiembrie 2021

Studenţii bursieri în semestrul I, anul universitar 2021-2022, trebuie să completeze corect în acest formular online datele necesare pentru virarea burselor (Datele completate anul anterior nu vor fi luate în considerare).

Termen limită pentru completare: 29 noiembrie 2021

Completează formularul online, aici.

Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Macedonia etc.)

Studenţii străini și etnici români bursieri în anul universitar 2021-2022 trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor, în acest formular online. Virarea burselor este condiţionată de transmiterea în timp util a datelor solicitate şi asumarea acestor date ca fiind personale. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.

Termen limită pentru completare: 29 noiembrie 2021

Completează formularul online, aici.

Studenții străini și studenții care au fost admiși pe locurile de români de pretutindeni vor beneficia de bursă doar dacă au fost admiși pe un loc de buget cu bursă, conform scrisorii sau ordinului de acceptare la studii, emise de MEC.

  • Pentru virarea burselor, studenții străini și românii de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, studii de licență, masterat sau doctorat, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.
Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente