Programare examene / restanțe / măriri anul I, II și promoții mai vechi, sesiunea 06 iunie – 26 iunie 2022

*Datele au fost primite până la data de 31 mai 2022, urmează reactualizări în funcție de primirea acestora.

Examene semestriale

Restanțe

Anul I

Planificare examene anul I

Studenții din anul I vor susține examene de semestru, nu pot susține restanțe/reexaminări/măriri note în această sesiune, ci în sesiunea din septembrie 2022.
Anul II

Planificare examene anul II

Programare restanțe -actualizat

Studenții din anul II care în această sesiune vor susține restanțe vor achita doar eventualele restanțe din anul I (80 lei/restanta). Dovada plății trebuie trimisă secretariatului, pe mail, până la începerea sesiunii. Taxa pentru examenele de mărire a notei este 20 lei, doar studenții integraliști pot solicita mărirea unei note.

Promoții anterioare

Programare restanțe – actualizat

Studenții din promoții mai vechi care au restanțe, le vor achita indiferent dacă restanța este din anul I sau II de studii, dovada plătii urmând să fie trimisă secretariatului până la începerea sesiunii.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente