Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

 

Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Candidaturi depuse pentru funcția de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți în vederea obținerii avizului Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți:

 

Facultatea de Administrație Publică

Conf. univ. dr. Teodora Bițoiu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Loredana Vladu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Management

Prof. univ. dr. Florina Pînzaru

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Științe Politice

Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Prof. univ. dr. Andrei Țăranu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Prof. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Gabriel Micu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Ședinţele Consiliilor facultăţilor/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea avizării candidaturilor pentru înscrierea la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se vor desfășura astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: Joi, 21 martie 2024, ora 11:00
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: Joi, 21 martie 2024, ora 14:00
 • Facultatea de Management: Vineri, 22 martie 2024, ora 11:00
 • Facultatea de Științe Politice: Vineri, 22 martie 2024, ora 13:30
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: Vineri, 22 martie 2024, ora 11:30

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan/director department asimilat unei facultăți și prodecan

 

8 – 15 martie 2024 Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan
 

18 – 20 martie 2024

10:00 – 15:30

 

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e – mail la adresa alegeri2023@snspa.ro.

În ultima zi de înscriere se va transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și se vor afișa pe website – ul SNSPA

 

21 – 22 martie 2024

 

AVIZARE

Ședința consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor

25 – 26 martie 2024 Perioadă contestații privind procedura de defășurare a procesului de avizare la nivelul consiliilor facultăților
27 martie 2024 Soluționarea eventuale contestații referitoare la proceduri
 

28 – 29 martie 2024

 

Obținerea avizului de legalitate pentru dosarele candidaților avizați de către consiliile facultăților
1 – 5 aprilie 2024 Evaluarea dosarelor candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi organizarea interviurilor de către comisia de concurs
8 aprilie 2024 Afișarea rezultatelor concursului public
9 – 10 aprilie 2024 Depunerea contestațiilor privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan
11 aprilie 2024 Soluționarea eventualelor contestații referitoare la proceduri
 12 – 16 aprilie 2024 Şedinţa Senatului pentru confirmarea rezultatelor concursurilor publice și emiterea dispozițiilor de numire a decanilor

 

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19/08.03.2024

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie, de a candida pentru funcţia de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, (formular-tip, Anexa nr.1) la una din Facultățile din cadrul SNSPA;
 • programul managerial pentru 5 ani;
 • Curriculum vitae, format EuroPass;
 • CI/pașaport/alte documente echivalente care atestă identitatea, respectiv domiciliul/rezidența pentru cetățenii români sau, pentru cetățenii străini non UE/SEE dovada dreptului de rezidență în România, după caz;
 • certificat de cazier judiciar;
 • diplome și documente din care să rezulte pregătirea profesională și experiența didactică, în copie certificată de către candidat;
 • documente prin care să ateste experiența managerială, în copie certificată de către candidat;
 • adeverință medicală;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • certificat de integritate comportamentală;

Toate aceste documente vor fi numerotate și însoțite de un opis semnat de candidați.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente