Burse pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022

În perioada 28 februarie-18 martie 2022, studenții SNSPA pot transmite online cererile și dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul II din anul universitar 2021-2022. Condiția de obținere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

  • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 30 martie 2022;
  • Depunerea contestațiilor: 31 martie – 1 aprilie 2022;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 5 aprilie 2022;
  • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 31 martie- 7 aprilie 2022.

Bursele se atribuie studenților pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici.

Studenții SNSPA vor transmite online cererile și dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul II din anul universitar 2021-2022.

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: Încărcarea cererilor și dosarelor se face pe Platforma de e-learning a Departamentului

Informații pentru virarea burselor studenților străini și etnici români, admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și studenții care au fost admiși pe locurile de români de pretutindeni vor beneficia de bursă doar dacă au fost admiși pe un loc de buget cu bursă, conform scrisorii sau ordinului de acceptare la studii, emise de Ministerul Educației.

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Menționăm ca nu este necesar să completați o cerere pentru bursă, listele cu studenții străini bursieri vor fi transmise de Direcția Școlaritate.

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, care nu au completat formularul online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) o pot face și în perioada: 31 martie – 7 aprilie 2022.

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente