Printati aceasta pagina

Acreditare

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Admitere SEPTEMBRIE 2016 

 

ÎNSCRIERILE SE PRELUNGESC PÂNĂ PE DATA DE 27 SEPTEMBRIE INCLUSIV.

LOCURI ADMITERE:

MASTER BUGET TAXĂ
ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 2 10
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ 2 10
DEVELOPMENT, INTERNAL COOPERATION AND HUMANITARIAN AID 6 10
POLITICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ 5 10
EVALUAREA PROGRAMELOR ȘI POLITICILOR PUBLICE EUROPENE 0 10
SECURITY AND DIPLOMACY 0 10
STUDII LATINO-AMERICANE 6 10
DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI 0 10


EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC PE DATA DE 28 SEPTEMBRIE. 

Pentru înscriere trebuie achitată taxa de 150 de RON în contul BRD: RO 47 BRDE 445SV14006984450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD). 

Pentru dosarul de admitere care trebuie adus în format fizic la secretariatul DRIIE (Sediul nou al SNSPA, Bvd. Expoziției 30A, etaj 4, sala 413, hartă - http://dri.snspa.ro/contact), trebuie să completați online FIȘA DE ÎNSCRIERE și să o tipăriți față-verso. 

Informații utile admitere - http://dri.snspa.ro/admitere

ACCESEAZĂ FIȘA

Fișa de înscriere trebuie adusă la secretariatul DRIIE, SNSPA împreună cu dosarul candidatului (documente necesare) și eseul academic (pentru a beneficia de tutoriat în vederea elaborării eseului contactați-ne pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro).

Dacă întâmpinați probleme în completarea fișei vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro.

 

Evenimente

Pagina 1 din 2  > >>

Ştiri

iul 28, 2016