Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

Concurs ocupare posturi DRIIE

Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana organizeaza pe data de 24 ianuarie 2014, ora 11, Sala 427 concurs de ocupare a posturilor cu urmatoarea tematica de concurs: Conferentiar univ. pozitia 19: Formele si dinamica cooperarii regionale in Asia Tipologii de conflict in Asia secolului XXI Principalele teorii ale securitatii in contextul globalizarii si al crizei Modele si metode de […]

preview image

Europolity lansează un nou Call for Papers – Numărul din Iunie 2015

Jurnalul internaţional Europolity încurajează publicarea de idei originale, ce constituie rezultate ale cercetării şi/sau adordării interdisicplinare în domeniul Relaţii Internaţionale, Studiilor Europene, Ştiinţelor Politice, Studiilor de Securitate şi a altor domenii conexe. Articolele trebuie să fie elaborate în limba engleză, să respecte regulile citării şi să nu se afle în proces de evaluare/publicare în cadrul […]

Eveniment lansare volum colectiv “Europenizarea. Studii de guvernare si securitate” – 20 ianuarie 2015

Stimati studenti, Va invitam sa luati parte  la evenimentul de lansare a volumului colectiv “Europenizarea. Studii de guvernare si securitate” coordonat de conf. univ. dr. George Anglitoiu (Editura CH Beck, Seria de Studii Strategice, 2015, ISBN 978-606-18-0436-8). Acesta va avea loc Marti, 20 ianuarie 2015 (ora 16, sala multifunctionala a SNSPA, Blvd. Expozitiei, Nr. 30A). La eveniment vor fi invitati sa […]

© Copyright 2014 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București