Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

Request for students: questionnaire on internationalization of higher education

Dear student, Our university is participating in a project called,  “Internationalisation, equity and institutional management for a quality higher education (IEMU)”, in which the university will develop a strategy for internationalisation, with the assistance of an international experts’ team. This survey is part of the project and will take only a few minutes to complete. […]

Ministerul Afacerilor Externe al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană: MAE-DRI

Cum funcționează un Minister de Externe? Ce presupune diplomația? Cum sunt pregătite dosarele în relațiile diplomatice? Care este activitatea misiunilor diplomatice? Cum este semnat un acord, într-un context internațional dominat de crize globale? Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană al SNSPA, cu susținerea Institutului de Diplomație Publică și Globală, oferă masteranzilor pasionați de relații […]

© Copyright 2014 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București