Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

Extindere deadline – International Student Conference of the V4 and Romania

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană vă invită la Conferinţa internaţională   International Student Conference of the V4 and Romania: 25 years since the fall of communism   Scopul acestui eveniment este de a oferi studenţilor din cele 4 state Visegrad şi celor din România un spaţiu propice pentru a dezvolta viziuni comune, a dezbate […]

Concurs ocupare posturi DRIIE

Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana organizeaza pe data de 24 ianuarie 2014, ora 11, Sala 427 concurs de ocupare a posturilor cu urmatoarea tematica de concurs: Conferentiar univ. pozitia 19: Formele si dinamica cooperarii regionale in Asia Tipologii de conflict in Asia secolului XXI Principalele teorii ale securitatii in contextul globalizarii si al crizei Modele si metode de […]

© Copyright 2014 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București