Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

Şcoala de vară pentru pregătirea admiterii DRIIE “Introducere în relaţii internaţionale şi studii europene”

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană vă invită la   Şcoala de vară pentru pregătirea admiterii DRIIE “Introducere în relaţii internaţionale şi studii europene”   Evenimentul este dedicat tinerilor care doresc să urmeze un program masteral în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană. Pe parcursul școlii de vară, studenții vor participa deopotrivă […]

Selecție ERASMUS

Înscrierea la concurs se va face electronic ȋn perioada 07 aprilie 2015- 19 aprilie 2015 prin e-mail la adresa anamaria.costea@dri.snspa.ro cu titlul Inscriere Erasmus aprilie 2015, ataşând următoarele documente: 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în […]

International Conference “The implications of EU policies for the social, economic and political integration of immigrants”

Școala Națională de Studii Politice și Administrative împreună cu Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ECSA România)  au placerea de a vă invita la Conferința Internațională “The implications of EU policies for the social, economic and political integration of immigrants”. Evenimentul își propune să sporească cunoașterea cu privire la fenomenul de integrare a […]

© Copyright 2015 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București