Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

Alocare locuri bugetate – ADMITERE DRIIE 2015

PROGRAM DE MASTER LOCURI BUGETATE Security and Diplomacy 30 Development, International Cooperation and Humanitarian Aid 10 Relații Internațioanle și Integrare Europeana 28 Analiza și Soluționarea Conflictelor 26 Diplomație și Negocieri 27 Evaluarea Politicilor și Programelor Publice Europene 10 Politică și Economie Europeană 9 Modelul European. Economie Socială Europeană 10 Studii Avansate în Relații Internaționale și […]

DRI propune CURSUL ON-LINE de “Politica Externă şi Securitate Comună a UE”!

Cursul va avea loc astăzi, în intervalul 18.30 – 20.00. Acesta se va concentra pe analiza evenimentelor recente din Europa şi Orientul Mijlociu şi va fi susţinut de către Prof.univ.dr. George Angliţoiu, Directorul Centrului de Studii Europene din cadrul SNSPA. Cursul poate fi vizionat accesand link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=nsoOWir3r24 Vă asteptăm, Echipa DRI  

© Copyright 2015 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București