Acreditare

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Noutăți

DRIIE anunţă Concursul de Eseuri “It’s our world, it’s our Europe” – DL: 10 IULIE 2015

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor (ONU) şi 10 ani de la semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană de către România şi Bulgaria. Prin urmare, cu ocazia acestor evenimente, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) organizează Concursul de Eseuri “It’s our world, it’s our Europe” în cadrul căruia sunt invitaţi să participe toţi studenţii sau […]

Invitatie eveniment: „Promovarea imaginii RTT în România şi soluţii eficiente în vederea integrării acestora în societatea românească”

INVITAŢIE              Organizatia ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi are deosebita plăcere de a vă invita să luaţi parte la evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului  „Promovarea imaginii RTT în România şi soluţii eficiente în vederea integrării acestora în societatea românească.”  Evenimentul va avea loc în Bucuresti, in […]

Tutoriat online – ADMITERE 2015

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, SNSPA îți oferă TUTORIAT ONLINE pentru elaboarea eseului academic necesar participării la examenul de admitere! Toți studenții sau absolvenții care doresc să primească îndrumare în ceea ce privește elaborarea lucrării sunt încurajați să solicite tutoriat la următoarea adresă de email: admitere@dri.snspa.ro. Profesorii DRIIE îți oferă:  Recomandări legate de […]

© Copyright 2015 - Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București