Tabere studențești vară 2023

Cererile pentru ocuparea unui loc în taberele studenteşti se transmit online, prin completarea acestui formular online, în perioada 24 mai– 14 iunie 2023. Vă rugam să utilizați adresa de e-mail instituțională.
Formularul tip de cerere și Declarația de consimțămant privid prelucrarea datelor cu caracter personal se pot descărca de aici. Acestea se completează, se semnează și se încarcă în formularul de înscriere.

La nivelul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană au fost alocate 6 locuri în tabără.

Calendarul privind taberele studențești pentru vara 2023, aici.

CSS Tei va transmite universității seriile (perioadele) și locațiile taberelor studențești în data de 3 iulie 2023 și acestea vor fi publicate pe website-ul snspa.ro.
Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, 2021-2022), în vârstă de până la 35 ani. Pentru studenții din anul I se va lua în considerare media semestrului I, din anul universitar 2022-2023.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente