Selectie Erasmus+ Mobilități de studiu – octombrie 2021

SELECŢIE ERASMUS+ 2021/2022

CALENDAR

18-24 octombrie 2021 Depunere dosare
25 octombrie 2021 Eligibilitate și programarea interviurilor
26-27 octombrie 2021 Interviuri
28 octombrie 2021 Rezultate selecție
29 octombrie 2021 Confirmarea locului

 

Listă universități partenere

1. Criterii de eligibilitate

 1. Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE (cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+);
 2. Studenți doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale, având specializarea Ştiinte Politice-Relaţii Internaţionale;
 3. Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
 4. Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Interviu;
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 Pentru studenţii la master dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE cu notele obtinute pe primul an/semestru)
 4. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 5. Copie dupa C.I/B.I
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze
 7. Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional).

Pentru studenţii la doctorat dosarul va cuprinde

 1. Cererea de înscriere la selecție;
 2. Curriculum vitae;
 3. Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de studiu în cadrul universității unde aplică;
 4. Adeverință de la Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi;
 5. Acordul conducătorului de doctorat;
 6. Copie dupa C.I/B.I;
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze;
 8. Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional).

Valoarea grantului ERASMUS+  pentru anul universitar 2021/2022 este:

 • 520 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania.
 • 470 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).        

Dosarul se va depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente