Prelungiri școlaritate promoție 2021-2023

Studenții din promoția 2021-2023 care nu și-au încheiat situația școlară și doresc sa facă acest lucru sunt invitați să completeze formularul de prelungire școlaritate.

Formularul trebuie transmis secretariatului, pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro, în perioada 21-28 septembrie 2023. Vă îndemnăm cu respect să țineți cont de termenul limită stabilit, deoarece nu vom putea lua în considerare cererile trimise după acestă dată.

 

Finanțarea anului suplimentar: Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 30, anul suplimentar de școlaritate este  în regim cu taxă.

Cu privire la finanțarea pentru anul suplimentar, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Articolul 31, Consiliul structurii academice poate acorda o extensie a școlarității gratuite cu cel mult un an universitar în anumite situații prevăzute în regulamentul menționat mai sus.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente