Prelungiri școlaritate promoție 2020-2022

Studenții din promoția 2020-2022 care nu și-au încheiat situația școlară și doresc sa facă acest lucru sunt invitați să completeze formularul de prelungire școlaritate.

Formularul trebuie transmis secretariatului, pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro, în perioada 15-22 septembrie 2022.

Finanțarea anului suplimentar:

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 30, anul suplimentar de școlaritate se urmează doar în regim cu taxă. Conform Art. 31, în situații excepționale, consiliul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană poate aproba acordarea unei prelungiri de școlaritate gratuite.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2023-2024
TUTORIAT

Evenimente