Alegeri pentru rectorul SNSPA

Marți, 12 decembrie 2023, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de rector al SNSPA.

A fost depusă o candidatură. Programul managerial, Curriculum Vitae și declaraţia de intenţie pot fi consultate aici.

Alegerile vor avea loc marți, 19 decembrie 2023, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A), în Sala Multifuncțională, în intervalul orar 8-20:00.

Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate, după cum urmează: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie sau paşaport.

Lista electorilor poate fi consultată aici.

În conformitate cu Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029, se declară valide alegerile la care au participat minimum 2/3 din numărul membrilor înscrişi pe listele de vot. Dacă în primul tur de alegeri nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, se organizează turul 2 de alegeri. În acest caz se declară valide alegerile la care au participat jumătate plus 1 din numărul membrilor înscrişi pe listele de vot.

După validarea alegerilor pentru funcţia de rector al SNSPA de către Senatul SNSPA în funcţie la data declanşării alegerilor, se înaintează Ministerului Educaţiei dosarul alegerilor SNSPA în vederea confirmării rectorului.

Durata mandatului este de 5 ani.

Rectorul nou ales organizează concursul public pentru ocuparea funcției de decan și de director de departament asimilat unei facultăți. După preluarea mandatului, rectorul SNSPA nou-ales numeşte prorectorii, cu informarea Senatului SNSPA.

Comments are closed.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente