Printati aceasta pagina

Securitate şi tehnologie / Security and Technology (ST)

Programul de masterat “Security and Technology” își propune să formeze experți în politici publice privind digitalizarea și securitatea internațională în secolul tehnologiei. Toți absolvenții acestui program vor dobândi competențele necesare pentru a deveni un liant între programatori și factorii de decizie dintr-o instituție publică, organizație internațională sau companie privată.

Programul se desfășoară în limba engleză. Pentru pregătirea studenților, masteratul oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare care vizează domenii precum: Securitate cibernetică, Societate și tehnologie, Studii de securitate, Introducere în informatică, Reglementări internaționale ale spațiului cibernetic, Piața Unică Digitală sau Teorii ale relațiilor internaționale.

Posibilități de angajare pe piața muncii:

 • Instituții şi agenții ale organizațiilor internaționale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, etc.);
 • Instituții publice naționale şi agenții guvernamentale;
 • Instituții specializate din cadrul sistemului național de securitate;
 • Corporații transnaționale (poziții de expert sau consultant, administrative sau manageriale);
 • Proiecte europene, ONG-uri, Mass-media;
 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional (în centre/institute de cercetare, think tank-uri; freelancing, etc.);
 • Predare şi formare (școli, universități, centre de educație a adulților, programe ad-hoc de formare profesională).

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale
 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor
 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice
 • Capacitatea de a analiza din perspective multiple evenimente, procese şi fenomene internaţionale

În plus, caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum adaptabilitatea ridicată la medii noi și/sau multiculturale, lucru ȋn echipă, abilități de negociere, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Prezentarea programului de masterat

Programul se adresează persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană, în organizațiile internaționale care activează în zonele digitalizare și securitate cibernetică, sau în mediul privat. Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală dar și locală, întrucât România are nevoie de experți care să coordoneze procesul de digitalizare a instituțiilor și serviciilor publice. Trebuie menționat că în acest moment România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea, iar dacă s-ar fi concentrat încă din anii ‘90 pe acest aspect, acum ar fi avut un PIB mai mare cu până la 2.5%.

Programul masteral Security and Technology / The Master's Program Security and Technology vine să sprijine efortul de formare a viitorilor specialiști, oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Astfel, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană se angajează să organizeze întâlniri între studenții acestui program masteral și angajatori, precum și să asigure desfășurarea practicii de specialitate în domeniu.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste). Consultați planul de învățământ

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere  aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Securitate cibernetică
 • Era digitală
 • Agenda digitală
 • Teoria relațiilor internaționale
 • Studii de securitate
 • Diplomație
 • Sisteme economice globale
 • Geopolitică
 • Analiză de politică externă
 • Organizaţii internaţionale
 • Intelligence

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro