Printati aceasta pagina

Securitate şi diplomaţie / Security and diplomacy (SD)

Programul de masterat “Securitate şi diplomaţie / Security and diplomacy” oferă o înțelegere avansată a dinamicilor internaţionale actuale, pentru cei care doresc să îşi aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi/sau al studiilor de securitate. Programul „Security and Diplomacy” își propune să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră interesantă într-o lume aflată în continuă schimbare, oferind perspectiva unei cariere în domeniu, bazată pe competenţă şi expertiză. Acest program de masterat se desfăşoară în limba engleză, având astfel o deschidere internaţională, atrăgând de-a lungul timpului un număr important de masteranzi din străinătate.

În egală măsură, programul de masterat “Security and Diplomacy” valorifică experienţa în domeniu a SNSPA, fiind continuatorul de peste ani al masteratului de mare succes „NATO Senior Executive Master”, cel care a asigurat formarea profesională a personalului care lucrează pentru România în cadrul NATO, respectiv în cadrul instituţiilor europene.

Posibilități de angajare pe piața muncii:

 • Corpul Diplomatic și Consular al României (MAE);
 • Administrația publică centrală sau locală;
 • Instituții specializate din cadrul sistemului național de securitate;
 • Organizații internaționale (Organizația Națiunilor Unite cu diversele ei agenții, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Consiliul Europei, Banca Mondială, etc.);
 • Centre de reflecție / think-tank-uri din țară și din străinătate, mass media specializată, departamente de analiză și cercetare în companii internaționale, firme de consultanță;
 • Organizații non-guvernamentale, asociații și fundații internaționale.

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale
 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor
 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice
 • Capacitatea de a analiza din perspective multiple evenimente, procese şi fenomene internaţionale

În plus, caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum adaptabilitatea ridicată la medii noi și/sau multiculturale, lucru ȋn echipă, abilități de negociere, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Prezentarea programului de masterat

Acest program masteral se desfășoară în limba engleză, având astfel o deschidere internațională, atrăgând de-a lungul timpului un număr important de masteranzi din străinătate. “Security and Diplomacy” este conceput pentru a oferi o înțelegere avansată a dinamicilor internaționale actuale pentru cei care doresc să își aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi al studiilor de securitate.

Acest program permite studenților să analizeze complexitatea și procesele implicate în politica şi sistemul internațional. Cursurile acestui masterat oferă expunerea la subdomenii şi problematici centrale ale diplomaţiei şi securităţii, cum ar fi globalizarea, drepturile omului, acțiuni umanitare, dezvoltare economică, complexe regionale de securitate, studii regionale, teorii ale relaţiilor internaţionale, strategii de politică externă, studii de intelligence, studii de securitate, diplomaţie publică, diplomaţie preventivă, practică şi protocol diplomatic, etc. Astfel, un absolvent va dobândi o cunoaștere interdisciplinară extinsă în domeniul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an

 

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Studii de securitate
 • Studii asupra păcii și conflictelor
 • Geopolitică
 • Diplomație
 • Analiză de politică externă
 • Sistemele economice mondiale
 • Organizaţii internaţionale
 • Intelligence / Servicii secrete

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro