Printati aceasta pagina

Security and Diplomacy (SD)

Programul se desfăşoară în limba engleză şi se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru.

Prezentare

Acest program masteral se desfăşoară în limba engleză căpătând astfel un caracter internaţional şi este conceput pentru a oferi o înțelegere avansată a dinamicilor internaţionale actuale pentru cei care doresc să îşi aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi al studiilor de securitate.

Programul de masterat Security and Diplomacy este practic continuatorul de peste ani al masteratului de mare succes „NATO Senior Executive Master”, cel care a asigurat formarea profesională a celor care au lucrat sau lucrează pentru România la NATO.

Acest program permite studenților să analizeze complexitatea și procesele implicate în politica şi sistemul internațional. Cursurile acestui masterat oferă expunerea la subdomenii cheie ale disciplinei și aspectele relevante, cum ar fi globalizarea, drepturile omului, acțiuni umanitare, dezvoltare economică, complexe regionale de securitate, studii regionale, teorii ale relaţiilor internaţionale, strategii de politică externă, studii de intelligence, studii de securitate, diplomaţie publică, diplomaţie preventivă, practică şi protocol diplomatic, etc. Astfel, un absolvent va dobândi o cunoaștere interdisciplinară extinsă în domeniul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic.

Programul își propune să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră interesantă într-o lume aflată în continuă schimbare, dezvoltându-le astfel caracterul adaptabil caracteristic specialiştilor acestui domeniu.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale
 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor
 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice

Competenţele dobândite pot fi aplicate ȋn diferite entităţi naţionale/internaţionale, private/guvernamentale dar şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene şi de Institutul de Diplomaţie Publică,  institute dezvoltate ȋn cadrul SNSPA.

Programul de masterat este adresat şi funcţionarilor din administraţia publică centrală din domeniul relaţiilor internaţionale în vederea îmbunătăţirii performanţelor analitice şi de expertiză în privinţa securităţii şi diplomaţiei.

Condiții de înscriere

Admiterea se face pe baza:

 • Dosarului (documente necesare);
 • Eseului academic (5 – 7 pagini tehnoredactate), elaborat în limba engleză. Deţinerea unui atestat de limba engleză nu este o condiţie, ci doar realizarea şi prezentarea eseului în această limbă.
 • CV (încărcat împreună cu eseul academic)
 • Subiectul lucrării este la alegere, de preferat un studiu de caz, din aria tematică:
  • Teoria relaţiilor internaţionale
  • Studii de securitate
  • Studii asupra păcii şi conflictelor
  • Geopolitică
  • Diplomație
  • Analiză de politică externă
  • Sistemele economice mondiale
  • Organizaţii internaţionale
  • Intelligence / Servicii secrete;

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ. Eseul trebuie redactat şi prezentat în cadrul interviului de admitere în limba engleză.

TAXĂ - 1000 EURO/an