Printati aceasta pagina

Securitate şi diplomaţie / Security and diplomacy (SD)

Programul se desfăşoară în limba engleză şi se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Prezentare

Acest program masteral se desfăşoară în limba engleză, având astfel o deschidere internaţională, atrăgând de-a lungul timpului un număr important de masteranzi din străinătate. “Security and Diplomacy” este conceput pentru a oferi o înțelegere avansată a dinamicilor internaţionale actuale pentru cei care doresc să îşi aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi al studiilor de securitate.

În egală măsură, programul de masterat Security and Diplomacy valorifică experienţa în domeniu a SNSPA, fiind continuatorul de peste ani al masteratului de mare succes „NATO Senior Executive Master”, cel care a asigurat formarea profesională a personalului care lucrează pentru România în cadrul NATO, respectiv în cadrul instituţiilor europene.

Acest program permite studenților să analizeze complexitatea și procesele implicate în politica şi sistemul internațional. Cursurile acestui masterat oferă expunerea la subdomenii şi problematici centrale ale diplomaţiei şi securităţii, cum ar fi globalizarea, drepturile omului, acțiuni umanitare, dezvoltare economică, complexe regionale de securitate, studii regionale, teorii ale relaţiilor internaţionale, strategii de politică externă, studii de intelligence, studii de securitate, diplomaţie publică, diplomaţie preventivă, practică şi protocol diplomatic, etc. Astfel, un absolvent va dobândi o cunoaștere interdisciplinară extinsă în domeniul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic.

Programul „Security and Diplomacy” își propune să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră interesantă într-o lume aflată în continuă schimbare, oferind perspectiva unei cariere în domeniu, bazată pe competenţă şi expertiză.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. 

Competențe

În urma acestui program masteral, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

 • O înțelegere analitică profundă a sub-domeniilor şi teoriilor relațiilor internaționale
 • Capacitatea de a identifica operatorii și instituții ale relațiilor internaționale și funcțiile lor
 • Capacitatea de a evalua procesele de luare a deciziilor, inclusiv implicațiile morale și etice
 • Capacitatea de a analiza din perspective multiple evenimente, procese şi fenomene internaţionale

Competenţele dobândite pot fi aplicate ȋn diferite organizaţii naţionale/internaţionale, private/guvernamentale dar şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene şi de Institutul de Diplomaţie Publică,  alături de alte centre de cercetare dezvoltate ȋn cadrul SNSPA.

Programul de masterat este adresat şi funcţionarilor din administraţia publică centrală din domeniul relaţiilor internaţionale în vederea îmbunătăţirii performanţelor analitice şi de expertiză în privinţa securităţii şi diplomaţiei.

Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Studii de securitate
 • Studii asupra păcii şi conflictelor
 • Geopolitică
 • Diplomație
 • Analiză de politică externă
 • Sistemele economice mondiale
 • Organizaţii internaţionale
 • Intelligence / Servicii secrete;

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.