Printati aceasta pagina

Relații internaționale și integrare europeană (RIIE)

Programul de masterat „Relații internaționale și integrare europeană” se adresează în principal (însă nu exclusiv) celor care doresc o carieră în organizații internaționale, precum UE, NATO, ONU etc, dar şi în cadrul unor instituții sau agenții guvernamentale naționale, precum Ministerul Afacerilor Externe sau Direcția Generală Afaceri Europene din cadrul altor ministere (ex: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Culturii, Ministerul Educației etc.).

Masteratul „Relații Internaționale şi Integrare Europeană” este un program interdisciplinar, creat pentru pregătirea viitorilor profesioniști din domeniul relațiilor externe, diplomație, instituții de securitate națională, organizații nonguvernamentale internaționale.

Posibilități de angajare pe piața muncii:

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:

  • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.)

  • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică)

  • Corporaţii transnaţionale

  • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media

 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional

 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională)

În plus, caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum adaptabilitatea ridicată la medii noi și/sau multiculturale, lucru ȋn echipă, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Prezentarea programului de masterat

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cursanții vor beneficia de o gamă variată de cursuri precum: mari teme ale politicii mondiale, teoria relațiilor internaționale, instituțiile şi politicile Uniunii Europene, partidele şi organizațiile politice ale Uniunii Europene, relațiile UE cu alte organizații internaționale etc. Pentru a se familiariza cu dinamicile internaţionale actuale, a înţelege procesul decizional, tehnicile de negociere uzitate, limbajul diplomatic, studenţii vor fi implicaţi în numeroase simulări pe diferite modele de organizaţii internaţionale şi analiza SWOT, prezentări, conferinţe și worshop-uri moderate de experţi recunoscuţi la nivel internaţional.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1400 lei/ semestru.

Programul de masterat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere  aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro