Printati aceasta pagina

Politică și economie europeană (PEE)

Programul de masterat Politică și Economie Europeană îpropune o abordare interdisciplinară care corelează mai multe domenii ce privesc evoluția europeană contemporană: economie, ştiinţe politice și relaţii internaţionale.

Posibilități de angajare pe piața muncii

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:

  • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.)
  • Relații internaționale și activități europene
  • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică)
  • Corporaţii transnaţionale
  • Proiecte cu finanțare din fonduri europene, corporaţii transnaţionale, IMM-uri, ONG-uri, Mass-media
 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional

 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională)

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online. Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro

Prezentarea programului de masterat

Acest masterat oferă o pregătire pertinentă în domeniul Științelor Sociale, în general, și în politica şi economia internațională, în special. De asemenea, oferă o perspectivă critică asupra interacțiunii dintre structuri și actorii din economia globală, sisteme politice și procese, persoane fizice și instituțiile societății civile.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 RON/semestru, respectiv 2800 RON/an.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere  aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale

 • Instituţii Europene

 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice

 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale

 • Partide şi organizaţii politice în Uniunea Europeană

 • Corporaţii transnaţionale

 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

 • Geopolitică şi Geoeconomie

 • Procese politice ale Uniunii Europene

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro