Printati aceasta pagina

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (EPPPE)

Este primul program acreditat în România prin care se urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în evaluarea de politici publice şi programe europene. Mai mult, acesta a fost şi inclus în studiul anual publicat de Universitatea din Berna, Elveţia, cu privire la programele de masterat din domeniul evaluării de politici și programe publice existente în Europa.

Calificarea de evaluator de programe si politici publice europene a fost validata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari. Validarea acestei calificari de master se bazeaza pe faptul ca specializarea propusa are un caracter inovativ si prezinta interes pentru comunitatea academica, fiind în acelasi timp conectata cu cerinţele pieţei la nivel naţional si internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învaţământul superior din România, dar si raspunde unei nevoi reale a societăţii, vizând reducerea deficitului de specialisti în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene. Pentru informaţii suplimentare despre proiectul EVAL-EPPP va invităm să accesaţi pagina web http://www.scoaladeevaluare.ro/.

Acest program continuă şi dezvoltă proiectul PHARE RO/2005/017-553.05.03 – Dezvoltarea unei Comunităţi Profesioniste de Evaluare în România, realizat de SNSPA, împreună cu Deloitte România.

Prezentare

EPPPE se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste). Orice domeniu este eligibil (agricultură, construcţii, contabilitate, economie, inginerie, mediu, ştiinţe sociale, turism etc.).

Programul le oferă celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară, ş.a. Abilităţile practice vor fi consolidate prin internship-uri cu durata cuprinsă între 2 săptămâni şi 3 luni, realizate în cadrul unor instituţii sau organizaţii precum Ministerul Fondurilor Europene, Organisme Intermediare, Societatea Academică din România, ANOFM, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Institutul de Evaluare, Ernst & Young, ş.a.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru. Acestui program îi sunt alocate atât locuri de la buget, cât şi locuri cu taxă, numărul acestora urmând a fi anunţat după repartizarea făcută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor
 • Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare sociologică, de analiză economico-financiară şi a celor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor
 • Planificarea de evaluări, elaborarea de metode şi strategii de evaluare şi realizarea design-ului unei evaluări
 • Organizarea, implementarea şi conducerea întregului proces al unei evaluări
 • Înregistrarea, raportarea şi comunicarea/diseminarea reyultatelor şi livrabilelor unei evaluări
 • Identificarea şi combinarea de soluţii complexe de îmbunătăţire a politicii, programului, proiectului, instituţiei sau organizaţiei evaluate, dar şi îmbunătăţire a proceselor de evaluare
 • Selectarea în mod critico-analitic, combinarea şi coroborarea informaţiilor, datelor şi elementelor teoretice şi practice specifice activităţilor profesionale, având ca rezultat, rezolvarea în mod autonom şi independent a unor probleme şi sarcini complexe în contexte profesionale dinamice
 • Întegrarea în echipe şi conducerea de echipe de lucru multidisciplinare, dintr-o perspectivă integratoare de gen, vârstă, etnie, orientare sexuală,  ş.a.
 • Autoevaluarea critică şi realistă a nevoii de formare profesională continuă şi priectarea unor ţinte profesionale în sfera evaluării, reflectând totodată iniţiativa şi inovaţia în scopul dezvoltării unei comunităţi profesionale de evaluare

Condiții de înscriere

Admiterea se face în baza:

 • Dosarului (acte necesare);
 • Eseului academic (5 – 7 pagini tehnoredactate), elaborat în limba română, engleză sau franceză.
 • CV (încărcat împreună cu eseul academic)
  Subiectul lucrării este la alegere, de preferat un studiu de caz, din aria tematică:
  • Politici publice
  • Politicile Uniunii Europene
  • Management public
  • Teoria organizațiilor
  • Analiza economică
  • Administrație publică
  • Corporații transnaționale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ. De asemenea, puteţi consulta şi titlurile disponibile în cadrul Centrului de Resurse pe Evaluare (persoană de contact: Ana-Maria Stăvaru – anamaria.stavaru@snspa.ro).

TAXĂ - 1000 EURO/an