Printati aceasta pagina

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (EPPPE)

 

Programul de masterat "Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene" este primul program acreditat în România prin care se urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în evaluarea de politici publice şi programe europene. Mai mult, acesta a fost şi inclus în studiul anual publicat de Universitatea din Berna, Elveţia, cu privire la programele de masterat din domeniul evaluării de politici și programe publice existente în Europa.

Absolvenții masteratului vor avea competențe ȋn:

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;

 • Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare sociologică, de analiză economico-financiară şi a celor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;

 • Planificarea de evaluări, elaborarea de metode şi strategii de evaluare şi realizarea design-ului unei evaluări;

 • Organizarea, implementarea şi conducerea întregului proces al unei evaluări;

 • Înregistrarea, raportarea şi comunicarea/diseminarea reyultatelor şi livrabilelor unei evaluări;

 • Identificarea şi combinarea de soluţii complexe de îmbunătăţire a politicii, programului, proiectului, instituţiei sau organizaţiei evaluate, dar şi îmbunătăţire a proceselor de evaluare;

 • Selectarea în mod critico-analitic, combinarea şi coroborarea informaţiilor, datelor şi elementelor teoretice şi practice specifice activităţilor profesionale, având ca rezultat, rezolvarea în mod autonom şi independent a unor probleme şi sarcini complexe în contexte profesionale dinamice;

 • Integrarea în echipe şi conducerea de echipe de lucru multidisciplinare, dintr-o perspectivă integratoare de gen, vârstă, etnie, orientare sexuală;

 • Autoevaluarea critică şi realistă a nevoii de formare profesională continuă şi priectarea unor ţinte profesionale în sfera evaluării, reflectând totodată iniţiativa şi inovaţia în scopul dezvoltării unei comunităţi profesionale de evaluare;

În plus, caracterul inovator al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al cunoștințelor acumulate, însă și din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum lucru ȋn echipă, spirit critic, adaptarea la medii de lucru internaționale și multiculturale, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Prezentarea programului de masterat

Masteratul „Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene” oferă celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi competențe în ceea ce privește evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară, etc.

Calificarea de evaluator de programe și politici publice europene a fost validată de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Validarea acestei calificări se bazează pe faptul că specializarea propusă are un caracter inovativ și prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în același timp conectată cu cerințele pieței la nivel naţional și internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învățământul superior din România, dar și răspunde unei nevoi reale a societății, vizând reducerea deficitului de specialiști în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanțare din partea Uniunii Europene.

Abilitățile practice vor fi consolidate prin internship-uri cu durata cuprinsă între 2 săptămâni şi 3 luni, realizate în cadrul unor instituții sau organizații precum Ministerul Fondurilor Europene, Organisme Intermediare, Societatea Academică din România, ANOFM, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Institutul de Evaluare, Ernst & Young, etc.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 EUR/semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Politici publice
 • Politicile Uniunii Europene
 • Management public
 • Teoria organizațiilor
 • Analiză economică
 • Administrație publică
 • Corporații transnaționale

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro