Printati aceasta pagina

Diplomație și negocieri (DN)

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1400 lei/ semestru.

Prezentare

Programul masteral este adresat persoanelor care doresc să practice sau practică deja activități diplomatice și de negociere într-un mediu internațional sau multicultural. Abordarea curriculară este interdisciplinară, din perspectiva științelor politice, și presupune cunoștințe de bază în cel puțin una dintre specializările: Științe Politice, Sociologie, Administrație Publică, Administrație europeană, Relații internaționale și integrare europeană, Drept, Drept european, Comunicare și relații publice, Psihologie, Filosofie.

Misiunea principală a acestui program de masterat este de a forma specialiști calificați în domeniul relațiilor externe, segment de pe piața muncii aflat în continuă expansiune și diversificare. Atât prin calitatea planului de învățământ, cât și prin pregătirea profesională și academică a corpului profesoral, Masteratul în „Diplomație și negocieri” are capacitatea de a oferi studenților săi competențele necesare pentru a face față exigențelor unei cariere ce necesită o solidă bază teoretică în domeniul relațiilor internaționale și abilități profesionale specifice (capacitate de sinteză și analiză, comunicare scrisă și verbală, inclusiv în limbi străine, negociere, creativitate, etc.). Aceste competențe le pot aplica și ȋn cadrul activităților desfășurate de Institutul de Diplomație Publică, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

La absolvire, masteranzii au numeroase opțiuni:

 • Corpul Diplomatic și Consular al României, în administrația publică centrală și locală sau chiar în cadrul organizațiilor internaționale la care România este parte (Organizația Națiunilor Unite cu diversele ei agenții, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Consiliul Europei, Banca Mondială, etc.).
 • Centre de reflecție / think-tank-uri din țară și din străinătate, mass media specializată, departamente de analiză și cercetare în companii internaționale, firme de consultanță;
 • organizații non-guvernamentale, asociații și fundații internaționale.

Masteranzii pot opta și pentru realizarea unor stagii plătite de internship în cadrul acelorași organizații internaționale (diverse agenții și structuri ale ONU la Geneva, Viena, New York, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Serviciul European de Acțiune Externă la Bruxelles sau în cele peste 130 de delegații ale Uniunii Europene din toată lumea, la sediul central al NATO sau Adunarea Parlamentară a NATO, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Banca Mondială, Uniunea Africană, ș.a.). Obținerea unei astfel de experiențe practice la nivel internațional va constitui un avantaj considerabil pentru orice viitoare carieră în domeniul relațiilor externe, diplomației și negocierilor sau care necesită adaptabilitate în medii multiculturale.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

 


Competențe

 • Dimensiunea cognitivă:
  • Cunoaşterea adecvată şi aprofundată a abordărilor, conceptelor şi formelor specifice domeniului diplomaţiei şi negocierilor;
  • Deţinerea terminologiei specifice diplomaţiei şi negocierilor şi adaptarea acesteia la diverse contexte profesionale;
  • Deţinerea cunoştinţelor despre metodele cantitative, calitative şi mixte aplicabile în investigarea domeniului diplomaţiei şi negocierilor;
  • Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi parcurgere a principalelor resurse bibliografuce din domeniul diplomaţiei şi negocierii;
  • Cunoaşterea activităţii principalelor instituţii, organizaţii şi reţele epistemice relevante;
  • Dezvoltarea abilităţilor de identificare a surselor partinente şi veridice de date;
  • Aplicarea metodelor de documentare şi de analiză primară a datelor privind soluţionarea unei anumite problematici din domeniul diplomaţiei şi negocierii;
  • Găsirea unor soluţii adecvate şi abilitatea de luare a deciziilor bazate pe date viabile în situaţii reale specifice de activitate diplomatică şi de negociere.
 • Dimensiunea funcţional adiţională:
  • Realizarea de raţionamente şi elaborarea asumpţiilor de ghidare şi a întrebărilor de evaluare potrivite acţiunii evaluate;
  • Modelarea şi adaptarea teoretică, conceptuală şi metodologică;
  • Examinarea contextului organizaţionale, precum şi ale consideraţiilor politice privitoare la activitatea diplomatică şi de negociere înfăptuită;
  • Dezvoltarea capacităţii de emitere de recomandări corespunzătoare şi justificarea adecvată a acestora;
  • Focalizarea pe cauzalităţi şi analiza consecinţelor deciziilor diplomatice şi de negciere;
  • Conceperea unor documenre specifice domeniului diplomaţiei şi negocierilor;
  • Comunicarea cu factorii politici şi administrativi direct implicaţi în activitatea diplomatică şi de negociere.
 • Competenţe de rol:
  • Aplicarea standardelor profesionale diplomatice şi de negociere;
  • Acţionarea conform eticii profesionale;
  • Dezvoltarea capacităţii de negociere şi adaptarea acesteiea la diverse concepte spceifice activităţii profesionale;
  • Rezolvarea eficientă a conflictelor şi stuaţiilor de criză;
  • Deprinderea cu lucrul în echipă şi cooperarea în cadrul reţelelor epistemice;
  • Dezvoltarea contactelor profesionale;
  • Deprinderea cu luarea responsabilă a deciziilor şi ci evaluarea corectă a situaţiilor problematice;
  • Abordarea empatică a actorilor instituţionali cu care colaborează;
  • Dezvoltarea unei abordări moderate în rezolvarea situaţiilor de criză;
  • Dezvoltarea unei abordări inter-culturale şi non-discriminatorii în interacţiunile profesionale.
 • Competenţă de dezvoltare personală şi profesională:
  • Urmărirea dezvoltării profesionale în domeniul diplomaţiei şi negocierilor;
  • Clarificarea şi evaluarea corectă a mandatului, competenţelor, rolului şi aşteptărilor personale;
  • Aplicarea auto-evaluărilor constante pentru o determinare corectă a necesităţilor de îmbunătăţire şi profesionalizare;
  • Proiectarea unor ţinte profesionale realiste;
  • Diversificarea stilurilor de învăţare şi de adaptare la medii diversificate de lucru;
  • Contribuirea la dezvoltarea domeniului epistemic al diplomaţiei şi negocierilor.

Condiții de înscriere

  Admiterea se face pe baza:
 • Dosarului (acte necesare);
 • Eseului academic (5 – 7 pagini tehnoredactate), elaborat în limba română, engleză sau franceză.
 • CV (încărcat împreună cu eseul academic)

 

 • Subiectul lucrării este la alegere, de preferat un studiu de caz, din aria tematică:
  • Istoria relațiilor internaționale
  • Teoria relaţiilor internaționale
  • Drept Internațional public
  • Instituţii Europene
  • Prioritati in politica externa a Romaniei
  • Agenda europeana a Romaniei
  • Relatiile diplomatice ale Romaniei
  • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
  • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
  • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz
  • Diplomatia economica
  • Diplomatia culturala
  • Diplomatia publica
  • Directii noi de dezvoltare in practica diplomatica
 • Interviului.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic.

Preînscriere online

TAXĂ - 2800 RON/an