Printati aceasta pagina

Diplomație și negocieri (DN)

Programul de masterat “Diplomație și negocieri” este adresat persoanelor care doresc să practice sau practică deja activități diplomatice și de negociere, într-un mediu internațional sau multicultural.

Abordarea curriculară este interdisciplinară, din perspectiva științelor politice, și presupune cunoștințe de bază în cel puțin una dintre specializările: Științe Politice, Sociologie, Administrație Publică, Administrație europeană, Relații internaționale și integrare europeană, Drept, Drept european, Comunicare și relații publice, Psihologie, Filosofie.

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii

Ulterior absolvirii programului masteral, veți fi pregătit/ă pentru a face față cu brio unui concurs/interviu de angajare la:

 • Corpul Diplomatic și Consular al României, în administrația publică centrală și locală sau chiar în cadrul organizațiilor internaționale la care România este parte (Organizația Națiunilor Unite cu diversele ei agenții, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Consiliul Europei, Banca Mondială, etc.);

 • Centre de reflecție / think-tank-uri din țară și din străinătate, mass media specializată, departamente de analiză și cercetare în companii internaționale, firme de consultanță;

 • organizații non-guvernamentale, asociații și fundații internaționale.

Prezentarea programului de masterat

Misiunea principală a acestui program de masterat este de a forma specialiști calificați în domeniul relațiilor externe, segment de pe piața muncii aflat în continuă expansiune și diversificare. Atât prin calitatea planului de învățământ, cât și prin pregătirea profesională și academică a corpului profesoral, Masteratul în „Diplomație și negocieri” are capacitatea de a oferi studenților săi nu doar cunoștințele esențiale, însă de a le dezvolta și competențele și abilitățile necesare pentru a face față exigențelor unei cariere în domeniul relațiilor internaționale.

Masteranzii vor fi încurajați și susținuți (inclusiv prin recomandări din partea profesorilor, în raport de performanțele academice) să participe în cadrul unor stagii de internship plătite de organizații internaționale (diverse agenții și structuri ale ONU la Geneva, Viena, New York, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Serviciul European de Acțiune Externă la Bruxelles sau în cele peste 130 de delegații ale Uniunii Europene din toată lumea, la sediul central al NATO sau Adunarea Parlamentară a NATO, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Banca Mondială, Uniunea Africană, etc.). Obținerea unei astfel de experiențe practice la nivel internațional va constitui un avantaj considerabil pentru orice viitoare carieră în domeniul relațiilor externe, diplomației și negocierilor sau care necesită adaptabilitate în medii multiculturale.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1400 lei/ semestru, respectiv 2800 lei/an.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Istoria relațiilor internaționale
 • Teoria relaţiilor internaționale
 • Drept Internațional public
 • Instituţii Europene
 • Priorități în politica externă a României
 • Agenda europeană a României
 • Relațiile diplomatice ale României
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţionale
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz
 • Diplomația economică
 • Diplomația culturală
 • Diplomația publică
 • Direcții noi de dezvoltare în practica diplomatică

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro