Printati aceasta pagina

Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar / Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

Programul de masterat „Dezvoltare, cooperare internațională şi ajutor umanitar” / „Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” se desfășoară în limba engleză și se adresează în principal persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană sau în organizațiile internaționale care activează în regiunile mai slab dezvoltate. Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală și locală, întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză și alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală, cât și locală.

Pentru pregătirea masteranzilor, acest program oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare, care vizează domenii precum: economia internațională, studii regionale și culturale, drept internațional sau politici educaționale, de mediu sau de securitate.

Prezentarea programului de masterat

Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală dar și locală, întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză și alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală cât și locală.

Masteratul vine să răspundă de asemenea necesităților unei lumi tot mai interconectate din punct de vedere economic, politic și cultural, caracterizată de discrepanțe uriașe în ceea ce privește standardele de viață din interiorul statelor dar și dintre acestea. Prăpastia dintre Nordul Global și Sudul Global reiese și din implicațiile următorilor indicatori: 1.4 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de 1.25$ pe zi; 1.1 miliarde de oameni nu au un acces adecvat la apă; 2.6 miliarde nu se bucură de servicii sanitare de bază; 24.000 de copii mor zilnic din cauza sărăciei. În acest context este o nevoie tot mai mare de specialiști internaționali și naționali capabili să înțeleagăcum se concep politicile de dezvoltare, dar și noul statut de donator internațional al României și să urmeze o carieră disponibilă în sistemul național de asistentă pentru dezvoltare cât și în rețeaua internațională de organisme neguvernamentale și instituții europene și internaționale de profil aflată în continuă creștere.

Programul masteral din domeniul dezvoltare, cooperare internaționala și ajutor umanitar vine să sprijine acest efort de formare a viitorilor specialiști români oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Incepând cu anul 2019, suntem membrii European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). Vă invităm să consultaţi detaliile acestei colaborări, aici.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Programul masteral “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 581/2013.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere  aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

  • Teoriile dezvoltării și subdezvoltării
  • Politicile de dezvoltare
  • Studii asupra păcii și conflictelor
  • Studii asupra situației postconflict
  • Economia dezvoltării
  • Studii ariale în zone subdezvoltate
  • Organizații internaționale active în domeniul dezvoltării internaționale
  • Uniunea Europeană și sistemul de asistență pentru dezvoltare

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro