rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

Programul se desfășoară în limba engleză și se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 euro/ semestru.

Programul masteral “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 581/2013.

Prezentare

Programul se desfășoară în limba engleză și se adresează persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană sau în organizațiile internaționale care activează în zonele defavorizate.

Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală dar și locală întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză și alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală cât și locală.

Pentru pregătirea studenților masteratul oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare care vizează domenii precum economia internațională, studii regionale și culturale, drept internațional sau politici educaționale, de mediu sau de securitate.

Masteratul vine să răspundă de asemenea necesităților unei lumi tot mai interconectate din punct de vedere economic, politic și cultural, caracterizată de discrepanțe uriașe în ceea ce privește standardele de viață din interiorul statelor dar și dintre acestea. Prăpastia dintre Nordul Global și Sudul Global reiese și din implicațiile următorilor indicatori: 1.4 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de 1.25$ pe zi; 1.1 miliarde de oameni nu au un acces adecvat la apă; 2.6 miliarde nu se bucură de servicii sanitare de bază; 24.000 de copii mor zilnic din cauza sărăciei. În acest context este o nevoie tot mai mare de specialiști internaționali și naționali capabili să înțeleagăcum se concep politicile de dezvoltare, dar și noul statut de donator internațional al României și să urmeze o carieră disponibilă în sistemul național de asistentă pentru dezvoltare cât și în rețeaua internațională de organisme neguvernamentale și instituții europene și internaționale de profil aflată în continuă creștere.

Programul masteral din domeniul dezvoltare, cooperare internaționala și ajutor umanitar vine să sprijine acest efort de formare a viitorilor specialiști români oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Important!


Începând cu anul universitar 2016-2017 studenții acestui masterat vor beneficia de un program de twinning la distanță cu experți din cadrul African, Caribbean and Pacific Young Professionals Network (ACP YPN), în funcție de temele de cercetare pe care le vor aborda. Mai multe informații despre ACP YPN găsiți aici.

Oportunitate candidați:

 

Studentul care va obține cea mai mare medie de admitere la concursul organizat în sesiunea din iulie 2016, pentru programul de master Development, International Cooperation and Humanitarian Aid, va fi premiat cu o vizită de studiu la Bruxelles, în cadrul instituțiilor europene.

Pentru a afla care a fost experiența studentului premiat anul trecut, accesează testimonialul.

Plan de învățământ 2014-2016

Nr.

Denumirea disciplinei

Profesor

1 Theories of Development and Cooperation Lect. univ. dr. Victor Negrescu
2 Development Economy Conf. univ. dr. Aurelian Dochia
3 International Public Law Lect. univ. dr. Gabriel Micu
4 European policies of Development Cooperation Lect. univ. dr. Victor Negrescu
5 Methods of analysis of development policies Lect. univ. dr. Victor Negrescu
6 Security, energy and environment in development Conf. univ. dr. George Anglițoiu
7 Education for development Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea
8 The management of NGOs Lect. univ. dr. Alice Iancu
9 International Project Management Răzvan Cotovelea
10 Public administration and international cooperation  
11 Human rights Lect. univ. dr. Gabriel Micu
12 Area study 1: Eastern European studies Dr. Miruna Troncotă
13 Area study 2: South American studies Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
14 Communication, gender and culture Lect. univ. dr. Alice Iancu
15 Introduction to Evaluation Studies Chiffa Monica
16 Area study 3: African Studies Lect. univ. dr. Radu Alexandru Cucută
17 Area study 4: Asian Studies Lect. univ. dr. Radu-Sebastian Ungureanu
18 Practice  
19 Methods and techniques for thesis writing  

 

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Condiții de înscriere

Admiterea se face pe baza notelor, în ordine descrescatoare, rezultate în urma evaluarii:

 • dosarului (documente necesare),
 • eseului academic (7–10 pagini tehnoredactate),
 • interviului.

Tema eseului este la alegere, din zona tematica:

 • Teoriile dezvoltarii si subdezvoltarii
 • Politicile de dezvoltare
 • Studii asupra pacii si conflictelor
 • Studii asupra situatiei postconflict
 • Economia dezvoltarii
 • Analiza politicilor externe si dimensiunea dezvoltarii
 • Studii ariale în zone subdezvoltate
 • Organizatii internationale active în domeniul dezvoltarii internationale
 • Uniunea Europeana si sistemul de asistenta pentru dezvoltare

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Preînscriere online

TAXĂ - 1000 EURO/an