Printati aceasta pagina

Analiza și soluționarea conflictelor (ASC)

Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 lei/ semestru.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Într-un sistem ce trece printr-o perioadă clară de tranziție ce generează instabilitate și insecuritate la nivel regional și internațional, Europa este pusă față în față cu situații conflictuale precum războiul din august 2008 (Georgia), criza ucrainiană, dinamicile negative din zona Balcanilor de Vest și Orientul Mijlociu ce îi amenință propria securitate. Programul Masteral de Analiză și Soluționare a Conflictelor  vine în întâmpinarea celor mai recente vulnerabilități și riscuri regionale și internaționale prin dezvoltarea competențelor necesare fiecărui expert în managementul conflictului.

Masteratul se adresează persoanelor care doresc să urmeze o carieră în organismele naționale și internaționale ce sunt specializate pe managementul conflictului precum: OSCE, UN, NATO, UE, etc.

Absolvenții programului masteral vor avea competențe ȋn: tehnici de construcție și reconstrucție, tehnici de negociere, legislație internațională, ajutor umanitar, tehnici de prevenire a conflictului sau a stărilor generatoare de conflict, etc. Aceste competențe le pot aplica ȋn cadrul Institutului de Diplomație Publică, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Pe parcursul celor 2 ani de studiu studenții vor avea oportunitatea de a participa la diferite simulări pe modele internaționale (Consiliul European, Consiliul Europei, Consiliul de Securitate din cadrul ONU, NATO, OSCE) workshop-uri ținute de diverși experți naționali și internaționali specializați pe managementul conflictului, conferințe ȋn cadrul Departamentului.

Caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților, aceștia dobândind competențe ce pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii actuală: adaptabilitatea ridicată la medii noi, lucru ȋn echipă, aabilități de negociere, capacitate e analiză și sinteză, etc.

Plan de învățământ 

MATERIE

PROFESOR


Teoria relațiilor internaționale

Prof. univ. dr. Vasile Secăreș

Mari teme ale politicii mondiale

Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pașcu

Analiză de conflict și modele de soluționare a conflictelor

Conf. univ. dr. Iulian Chifu

Analiză de politică externă

Conf. univ. dr. George Anglițoiu

Prevenirea și managementul crizelor. Decizia în criză

Conf. univ. dr. Iulian Chifu

Structuri și centre de putere

Lect. univ. dr. Constantin Buchet

Politica externă a României

Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pașcu

Studii de securitate

Lect. univ. dr. Radu-Sebastian Ungureanu

Drept internațional public

Lect. univ. dr. Gabriel Micu

Instituții de securitate națională

Prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu

Conciliere și reconstrucție post-conflict. State Building

Conf. univ. dr. Iulian Chifu

Diplomație publică și negocieri

Conf. univ. dr. Mihai Cercel

Etica în relațiile internaționale

Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu

Practică

 

Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire

 

Negocieri internaționale

Conf. Univ. Dr. Mihai Cercel

Terorism și crimă organizată

Prof. Univ. Dr. George Anglițoiu

Migrații internaționale

Prof. Univ. Dr. Cezar Bîrzea

Introducere în managemntul organizațiilor

Conf. Univ. Dr. Mihai Cercel

Conflicte identitare. O nouă generație de conflicte

Lect. Univ. Dr. Constantin Buchet

Etichetă și protocol

Prof. Univ. Dr. Oana Iucu

 

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

Pe lângă competenţele cognitive şi instrumentale, absolvenţii vor dobândi atât o serie de competenţe interpersonale , cât şi o serie de competenţe sistemice şi decizionale.

Condiții de înscriere

Admiterea se face pe baza notelor, în ordine descrescatoare, rezultate în urma evaluarii:

 • dosarului (documente necesare),
 • eseului academic (5 – 7 pagini tehnoredactate, elaborat în limba română, engleză sau franceză)
 • CV (încărcat împreună cu eseul academic)

Subiectul lucrării este la alegere, de preferat un studiu de caz, din aria tematică:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Inscrierea se face pe baza eseului academic + a documentelor necesare, pe platforma de admitere SNSPA

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
 • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.).
 • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică). Cercetare şi analiză politică a relaţiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional.
  • Relaţiile interne şi internaţionale ale firmelor şi corporaţiilor multinaţionale.
  • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media
 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

 

TAXĂ - 2800 RON/an