Printati aceasta pagina

Analiza și soluționarea conflictelor (ASC)

Programul de masterat „Analiza și soluționarea conflictelor” se adresează în principal (însă nu exclusiv) persoanelor care doresc să urmeze o carieră în instituțiile și/sau organismele naționale și internaționale ce sunt specializate în managementul conflictului, precum: OSCE, UN, NATO, UE, etc

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii:

 • Instituții şi agenții ale organizațiilor internaționale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC, etc.);
 • Instituții publice naționale şi agenții guvernamentale (poziții de decizie şi consultare publică);
 • Cercetare şi analiză politică a relațiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional;
 • Departamentele de relații internaționale ale firmelor şi corporațiilor multinaționale.
 • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media
 • Predare şi formare (scoli, universități, centre de educație a adulților, programe ad-hoc de formare profesională, etc.).

În plus, caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților din punct de vedere al aptitudinilor și al competențelor cultivate și antrenate de corpul profesoral (precum adaptabilitatea ridicată la medii noi, lucru ȋn echipă, abilități de negociere, capacitate de analiză și sinteză, etc.), care pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii din prezent.

Prezentarea programului de masterat

Într-un sistem ce trece printr-o perioadă clară de tranziție ce generează instabilitate și insecuritate la nivel regional și internațional, Europa este pusă față în față cu situații conflictuale precum războiul din august 2008 (Georgia), criza ucraineană (2014), dinamicile negative din zona Balcanilor de Vest și Orientul Mijlociu, care îi amenință propria securitate. Programul de masterat „Analiza și soluționarea conflictelor” este structurat astfel încât masteranzii să își dezvolte cunoștințele, competențele și abilitățile, astfel încât să poată identifica, analiza și chiar veni cu soluții inovative în întâmpinarea celor mai recente vulnerabilități și riscuri regionale și internaționale.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Pe parcursul celor doi ani de studii, studenții vor avea oportunitatea de a participa la diferite simulări pe modele internaționale (Consiliul European, Consiliul Europei, Consiliul de Securitate din cadrul ONU, NATO, OSCE) workshop-uri cu participare unor experți naționali și internaționali specializați pe managementul conflictului, conferințe ȋn cadrul Departamentului, precum și de a urma stagii de practică în cadrul centrelor și institutelor de cercetare din cadrul SNSPA 

Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1.400 lei/semestru, respectiv 2.800 lei/an.

Programul de masterat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere aici

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro