Ghidul înscrierii online la masteratele DRIIECondiții admitere 2021

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face exclusiv online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2021-2022.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării eseului de admitere. Comisia evaluează eseul, fără a fi necesară o prezentare a acestuia.

Candidații pot alege masterate din ambele domenii (domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”):

Domeniul 1

 

cu predare în limba română:

  • Analiza și soluționarea conflictelor
  • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
  • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
  • Politică și economie europeană
  • Relații internaționale și integrare europeană
  • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

  • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
  • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
  • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology

Domeniul 2

cu predare în limba engleză/spaniolă:

  • Studii latino – americane/ Latin American studies

 

Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune. În situația în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină , candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.

În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la masterate din ambele domenii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”).

Candidații pot opta pentru cel mult 3 programe masterale, ierarhizându-și opțiunile.

Eseul se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu.

Pentru a verifica încărcarea corectă a probei de concurs, consultați grila variantelor existente.

Consultați Ghidul pentru realizarea eseului de admitere.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere tutoriat online.