Important!

Confirmarea locului ocupat prin admitere și aducerea documentelor necesare are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  4  sala nr. 413.

Programul secretariatului pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare este de luni până marți, în intervalul orar 11:00-16:00.                              

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA)

Vineri, 22 septembrie 2023, ora 12.00, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Contestațiile se depun sâmbătă, 23 septembrie 2023, orele 9:00 – 16:00, pe adresa de e-mail admitere@dri.snspa.ro

Rezultatele eventualelor contestații vor fi afișate în data de 25 septembrie 2023.

Nu au fost înregistrate contestații pentru examenul de admitere din septembrie 2023.

 

                                                                                                                                                                         

În perioada 25–26 septembrie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată). Fișa se descarcă din contul dumneavoastră deschis pentru depunerea dosarului online de candidatură/ admitere.snspa.ro;
 • cererea de înmatriculare;
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare. Contractul este disponibil pentru descărcare și printare aici: 1. ASC/DN/RIIE/PEE, 2. EPPPE/SD/ST/SLA/DICHA;
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (25-26 septembrie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

În perioada 25–26 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată). Fișa se descarcă din contul dumneavoastră deschis pentru depunerea dosarului online de candidatură/ admitere.snspa.ro;
 • cererea de înmatriculare;
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare. Contractul este disponibil pentru descărcare și printare aici: 1. ASC/DN/RIIE/PEE, 2. EPPPE/SD/ST/SLA/DICHA;
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății,aici .
 • prima rată a taxei de școlarizare se achită până pe 1 octombrie. Detaliile plății,aici .

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (25-26 septembrie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

În perioada 27-28 septembrie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea mediilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la una din opțiunile făcute.

Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată). Fișa se descarcă din contul dumneavoastră deschis pentru depunerea dosarului online de candidatură/ admitere.snspa.ro;
 • cererea de înmatriculare;
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare. Contractul este disponibil pentru descărcare și printare aici: 1. ASC/DN/RIIE/PEE, 2. EPPPE/SD/ST/SLA/DICHA;
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile vacantate, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente