Printati aceasta pagina

Cazare

INFORMAȚII CAZARE

http://www.snspa.ro/snspa/info-snspa/stiri/item/1027-informatii-legate-de-cazarea-studentilor-snspa

Masteranzii DRIIE pot beneficia în limita locurilor disponibile de cazare în căminele SNSPA din Băneasa (Str. Biharia, nr. 12, sector 1) şi Cernica.

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine de prioritate, studenţi care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:

  1. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
  2. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau centre de plasament familial;
  3. Studenţi care reprezintă cazuri sociale, (salariul mai mic de 900 lei pe membru de familie), sub rezervat faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
  4. Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoare ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
  5. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

Regulamentul integral poate fi consultat aici.

Procedura de solicitare a unui loc de cazare

Studenţii depun la Serviciul Social cererile de cazare însoţite de dosarele sociale, dacă este cazul, în perioada stabilită de Consiliul de Administraţie. În cazul în care admiterea la masterat şi doctorat va avea loc după această dată, candidaţii pot să îşi depună cereri şi dosare sociale, dar vor fi repartizaţi sub menţiunea că în cazul în care nu vor fi admişi îşi vor pierde locurile.

Căminul S.N.S.P.A. nr. 1 din Băneasa dispune de 252 locuri: 38 de camere de câte 6 locuri (228 locuri); 6 camere de câte 4 locuri (24 locuri). Căminul S.N.S.P.A. nr. 2 din Băneasa dispune de 162 locuri: 39 de camere a câte 4 locuri (156 locuri); 3 garsoniere a câte 2 locuri (6 locuri). Căminul S.N.S.P.A. nr. 3 Cernica dispune de134 locuri după cum urmează: 2 apartamente; 23 de camere de câte 1 loc (23 locuri); 46 de camere de câte 2 locuri (92 locuri); 3 camere de câte 3 locuri (9 locuri); 2 camere de câte 4 locuri (8 locuri).