Printati aceasta pagina

Documente necesare

 

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere (exclusiv online):

  • Eseu academic (5-10 pagini, elaborat în limba masteratului pentru care se optează);
     * Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.

  • Curriculum vitae (CV)
  • Copie a actului de identitate;
  • Diploma de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2020 și 2021), cu mențiunea "copie legalizată" sau "conform cu originalul" trecută de candidat/ă;
  • Certificat de naştere,  cu mențiunea "copie legalizată" sau "conform cu originalul" trecută de candidat/ă; 
  • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui,  cu mențiunea "copie legalizată" sau "conform cu originalul" trecută de candidat/ă;
  • Adeverință medicală;
  • Plata taxei de înscriere ce se achită ulterior înrolării pe platforma SNSPA (pentru sesiunea septembrie 2021, platforma va fi deschisă în intervalul 4-15 septembrie). Plata poate fi făcută prin virament bancar sau direct pe platformă, prin portalul de plată;
  • Persoanele care au finalizat studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;

 

Studenţii care se preînscriu online beneficiază de tutelare online în vederea elaborării eseului academic sau de consiliere pentru situaţii speciale.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro