Printati aceasta pagina

Documente

Documente necesare

 • Dosar model plic;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată a Diplomei de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2019) pentru persoanele care optează pentru un loc la buget și copie legalizată pentru cei care optează pentru un loc la taxă;
 • Persoanele care au făcut studii de licență în străinătate trebuie să aducă atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să aducă numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui în copie legalizată, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie, cu menţiunea „apt pentru înscriere masterat”);
 • 4 fotografii recente tip buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere în valoare de 150 lei (ce se achită în contul bancar - BRD Victoria: RO 47 BRDE 445SV14006984450);
 • Curriculum Vitae;
 • Eseul academic;
 • FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE - COMPLETAȚI AICI - POATE FI COMPLETATĂ DUPĂ DATA DE 9 IULIE (Fișa trebuie completată, tipărită și inclusă în dosarul candidatului. Vă recomandăm să NU folosiți diacritice).

Este obligatorie depunerea dosarului fizic  la sediul nou al SNSPA: Bulevardul Expozitiei, Nr. 30A, etajul 4, camera 413.

În atenţia candidaţilor!

Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.

La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

 

Departamentul oferă studenţilor săi o gamă largă de programe masterale, focusate pe diverse arii de studiu: relaţii internaţionale, studii europene, economie, sociologie, evaluare, programe şi politici europene, studii de securitate, diplomaţie, studii latino-americane, dezvoltare şi cooperare internaţională, negociere, etc.

Prin cele 10 programe masterale (în limba română, engleză şi/sau spaniolă), Departamentul asigură absolvenţilor săi un grad ridicat de comprehensiune şi capacitate analitică a dinamicilor internaţionale, regionale şi naţionale actuale împreună cu o serie de competențe generice şi specifice.

Absolvenţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte domenii conexe pot înlocui adapta o secțiune din licenţă in vederea construirii eseului academic.

Studenţii care se preînscriu online beneficiază, la cerere, de tutelare online în vederea elaborării eseului sau de consiliere pentru situaţii speciale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografiile prezente pe pagina fiecarui program de masterat, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

E-mail: admitere@dri.snspa.ro