Printati aceasta pagina

Susținerea examenului de disertație 2021

Sesiunea iulie 2021:

Rezultatele au fost afișate, azi 08.07.2021. Pentru a vă regăsi pe listă, studenții și studentele care au susținut examenul de disertație se vor raporta la codul individual de identificare transmis inițial pe e-mail.

Adeverințele de absolvent vor fi transmise pe e-mail în perioada 21-30 iulie 2021. Persoanele care au nevoie de adeverință în original o pot ridica de la secretariat, pe bază de programare. Solicitarea în vederea programării se transmite pe e-mail (secretariat.driie@dri.snspa.ro), cu o zi înainte.

Desfășurarea susținerii lucrărilor de disertație va avea loc în zilele de 6 și 7 iulie, în format online, prin intermediul platformei Cisco Webex. 

 
 Programarea intervalelor de susținere a examenului de disertație (4.07).
 
 • Pentru a se regăsi pe listă, studenții și studentele se vor raporta la un cod individual de identificare, pe care îl vor primi pe mail, de la secretarii fiecărei comisii.
 • În ziua susținerii examenului, pentru a se conecta la camera de discuție aferentă comisiei în care vor fi evaluați, candidații vor accesa link-ul primit pe mail, cu 10 minute înainte de ora la care sunt programați. Vor  aștepta în lobby până când secretarul comisiei le permite accesul.
 • Pentru a primi sprijin tehnic în ziua susținerii examenului, pentru fiecare comisie s-a creat un grup de Whatsapp, activ strict în ziua susținerii și în acest scop. 

 

Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2021, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • până pe 18 decembrie 2020 -> Completați tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
 • până pe 21 februarie 2021 -> Ulterior aprobării planului de elaborare a disertației de către cadrul didactic coordonator, încărcați această cerere, completată și semnată electronic, în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRI;
 • până pe 4 iunie 2021 -> Se va încărca fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă, în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRI. 
 • până pe 30 iunie 2021 -> Se vor încărca pe platforma Moodle a DRI documentele:
 1. Diploma de licență, copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
 2. Certificatul de naștere,  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
 3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
 4. Sentința de divorț (dacă este cazul),  copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către absolvent
 5. CI în copie certificată “conform cu originalul” de către absolvent
 6. Chitanţa de achitare a taxei de disertaţie. Doar studenţii de la învăţământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertaţiei – 200 lei
 7. Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor

Documentele depuse trebuie să fie scanate lizibil. Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată. 

 • până pe 30 iunie 2021 -> Se va încărca lucrarea, în format electronic, pe platforma Moodle a DRI.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 6-7 iulie 2021 -> Va avea loc examenul de susținere a disertației, online, pe platforma Cisco Webex. Vă rugăm să parcurgeți ghidul pentru susținerea lucrării de disertație. 

 

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație

Ghid pentru susținerea lucrării de disertație