Printati aceasta pagina

SUSTINEREA DISERTATIEI IULIE 2020

Important!

Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 17 din 12.05.2020, în sesiunea iulie 2020, pentru examenul de absolvire a studiilor universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență, urmează ca studenții să susţina lucrarea de disertaţie online.

Studenții din promoții mai vechi, care nu au acces pe platforma DRIIE, sunt rugați să transmită un email pe adresa: secretariat.driie@dri.snspa.ro.

Termenul fixat pentru încărcarea lucrării de disertatie si a actelor necesare (22-30.06.2020) nu poate fi depăşit, indiferent de motiv.

În momentul încărcării lucrărilor, studenţii trebuie să fie integralişti (se verifică notele pe platforma DRIIE) şi să aibă taxele de şcolarizare achitate integral pe toţi anii de studiu.

Doar studenţii de la învăţământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de disertaţie – 200 lei in contul

BRD: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD sau online)

CUI 9510194

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE (SNSPA)

Perioada

 

25.05

22.06

 

Încărcarea fișei de lichidare  până pe 22.06.2020.

Descărcați fișa de lichidare, o completați și o transmiteți către secretariat, pe adresa de e-mail secretariat.driie@dri.snspa.ro.

Atenție!

Când transmiteți documentul, va rugăm să scrieți la subiect: "FIȘA DE LICHIDARE NUME ȘI PRENUME ABSOLVENT"
Nu este nevoie să vă deplasaţi la facultate pentru obţinerea semnăturilor! 
Secretariatul asigură circuitul documentului între departamente, iar absolventul va fi informat în cazul în care are debite restante şi nu poate intra în examenul de finalizarea a studiilor, în momentul depunerii lucrării.

Perioada

 

01.06

22.06

Studentul trebuie să obtină prin email acordul scris al profesorului  - „De acord cu depunerea lucrării pentru prezentare".

   Lucrarea se salvează într-un singur fișier MS Word, PDF.

  Autenticitatea formei electronice a lucrării va fi verificată de profesorul coordonator.

Perioada

 

22.06

30.06

1. Încărcarea lucrării de disertație.

Pentru încărcarea lucrării de disertație, studentul va folosi username-ul și parola primite pentru conectarea pe platforma DRIIE http://dri.snspa.ro/elearning/login/index.php.

Important!
Pe pagina personala este necesar să vă apară cursul "Susținerea disertației" (Pasul 1. Încărcați aici lucrarea de disertație și Pasul 2 Încărcați aici actele) pentru încărcarea lucrării de disertație.

În cazul în care nu apare această secțiune, vă rugăm să transmiteți un e-mail către secretariat.driie@dri.snspa.ro, în care solicitați acces.

2. Încărcarea actelor (scanate/fotografiate), într-un singur fișier, în zona dedicată de pe platforma DRIIE http://dri.snspa.ro/elearning/login/index.php.

Important!

Pe pagina personala este necesar să vă apară cursul "Susținerea disertației" (Pasul 1. Încărcați aici lucrarea de disertație și Pasul 2 Încărcați aici actele) pentru încărcarea lucrării de disertație.

În cazul în care nu apare această secțiune, vă rugăm să transmiteți un e-mail către secretariat.driie@dri.snspa.ro, în care solicitați acces.

a) Diplomă de licență, în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent
b) Certificatul de naștere,  în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent
c) Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent
d) Sentința de divorț (dacă este cazul),  în copie legalizată sau în copie certificată “conform cu originalul” și semnată de absolvent
e) CI în copie certificată “conform cu originalul” de către absolvent
f)  Chitanţa de achitare a taxei de disertaţie. Doar studenţii de la învăţământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de disertaţie – 200 lei
g) Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor
h) Fișa de lichidare (urmează să fie adăugată de secretariat la dosarul personal, după transmiterea acesteia pe adresa de email a secretariatului)

Data

08.07

Afișarea informațiilor referitoare la programarea susținerii lucrării de disertație pe platforma Webex (online).

Perioada

09.07

10.07

 

Susținerea examenului online pe platforma CISCO Webex, conform programării din 08.07.2020.