Printati aceasta pagina

Disertație 2022

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație

Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în sesiunea februarie 2022, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • până pe 18 decembrie 2021 -> Completați tema și coordonatorul avut în vedere pentru elaborarea lucrării de disertație, în acest formular;
 • până pe 21 ianuarie 2022 -> Se vor transmite pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro:
 1. Cererea pentru susținerea disertației, completată și semnată electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator
 2. Fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă.
 3. Diploma de licență, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 4. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 6. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 7. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 8. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei

Documentele depuse trebuie să fie scanate lizibil. Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

 • până pe 7 februarie 2022 -> Se va transmite lucrarea, în format electronic, pe adresa secretariat.driie@dri.snspa.ro. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta. Toate lucrările vor fi ulterior verificate de secretar către comisiiii de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 14-20 februarie 2022 -> Va avea loc examenul de susținere a disertației, online, pe platforma Cisco Webex. Vă rugăm să parcurgeți ghidul pentru susținerea lucrării de disertație.

 

Studenții care intenționează să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2022, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • până pe 18 decembrie 2021 -> Completați tema și coordonatorul avut în vedere elaborarea pentru lucrării de disertație, în acest formular;
 • până pe 21 ianuarie 2022 -> Se va încărca în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE Cererea pentru susținerea disertației, completată și semnată electronic atât de student/ă cât și de profesorul coordonator
 • până pe 27 iunie 2022 -> Se vor încărca în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE
 1. Fișa de lichidare, completată și semnată electronic exclusiv de masterand/ă.
 2. Diploma de licență, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 3. Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 5. Sentința de divorț (dacă este cazul), copie legalizată sau copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 6. CI în copie simplă. Pe copia simplă, studentul/-a va scrie "conform cu originalul" și va semna
 7. Chitanța de achitare a taxei de disertație. Studenții care au ocupat primul an sau în cel de-al doilea an la învățământ de zi cu taxă, trebuie să achite taxa de susținere a disertației – 200 lei

Documentele depuse trebuie să fie scanate lizibil. Studenții străini vor depune documentele însoțite de traducere legalizată.

 • până pe 30 iunie 2022 -> Se va încărca lucrarea în secțiunea dedicată de pe platforma Moodle a DRIIE. Lucrării de disertație i se va anexa un acord de susținere din partea profesorului coordonator, semnat de acesta.Toate lucrările vor fi ulterior verificate de către secretarii comisiilor de susținere a examenului de disertație, folosind programul antiplagiat utilizat la nivelul SNSPA;
 • 7-8 iulie 2022-> Va avea loc examenul de susținere a disertației.