Printati aceasta pagina

Burse

Regulament DRIIE - burse 2020-2021

 
 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul II, la studiile universitare de masterat se vor lua în calcul mediile din semestrul I.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul II pentru anul de studiu II, este media din semestrul I, anul II.
Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
 • dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
 • dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.


Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

 

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
 • Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

 

Conținut DOSAR BURSĂ DE MERIT I ȘI II:

 Conținut DOSAR BURSE SOCIALE ȘI AJUTOR SOCIAL:

 • Cerere, formular tip;
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.
 • Salariul de baza minim net pe economie:  2300 lei brut sau 1345 lei net.
 • Toate documentele se scanează și se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa Sociala-Nume Prenume

Conținut DOSAR BURSE  DE PERFORMANȚĂ: 

 • Cerere, formular tip;
 • lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare.
 • Toate documentele se scanează și se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa de Performanta-Nume Prenume
 • Perioadă depunere documente: 01.03.2021-19.03.2021

 

Documente utile:

Cerere bursă de merit I & II

 

Cerere bursă socială și ajutor social

 

Cerere bursă de performanță