Printati aceasta pagina

Bibliotecă

SNSPA deține o bibliotecă cu un fond de carte de aproximativ 41000 de volume de cărți și publicaţii periodice acoperind domeniile: Științe Politice, Sociologie, Management, Comunicare, Relaţii Internaţionale, Integrare Europeană, Istorie, Filosofie, Economie, Marketing, Finanțe, Globalizare, Contabilitate. Colecţiile acesteia se dezvoltă continuu și cuprind lucrări de referinţă, cursuri universitare, manuale, publicaţii periodice, teze de doctorat. În ultimii ani fondul de carte s-a lărgit semnificativ. Acesta acoperă toate domeniile de studii universitare de licență, master și doctorat.

Biblioteca dispune de o sala de lectura cu 100 locuri și oferă următoarele servicii: 

 • Consultarea documentelor din colecţiile bibliotecii, la sala de lectură;
 • Împrumut la domiciliu;
 • Acces mobil la baze de date și bibliometrice (EBSCO, JSTOR, SAGE, ProQuest, ScienceDirect, Oxford Journals,  Cambridge Journals, ScienceDirect, Springerlink, Wiley, Thomson Reuters ș.a.)
 • Informaţii bibliografice de specialitate;
 • Îndrumarea utilizatorilor în procesul de documentare (tutoriale, instrucțiuni de căutare și ghiduri de utilizare);
 • Catalog online (serviciul de căutare OPAC) care permite inclusiv interoperabilitatea cu alte biblioteci central-universitare.

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină este asigurat într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ. Achizițiile recente de cărți s-au concentrat pe înnoirea fondului de carte cu titluri apărute în ultimii 10 ani în edituri remânești recunoscute și ceșe străine de prestigiu. De exemplu, în perioada august-noiembrie 2015 SNSPA a achiziționat un fond de aproximativ 6300 de volume, dintre care 1700 titluri străine editate în ultimii 5 ani la edituri internaționale de prestigiu. Valoarea achiziției a fost de 120000 euro. Anual în bugetul SNSPA sunt prevăzuți 450.000 lei pentru achiziții de cărți și baze de date electronice.

În sediul din Bd. Expoziției, nr. 30A, biblioteca SNSPA și-a lărgit considerabil spațiul destinat informării și documentării. Astfel, pentru Biblioteca SNSPA sunt alocați 424 m2, din care pentru sala de lectură sunt alocați 174 m2, pentru depozitul de carte 143 m2 și pentru Centrul de Documentare Europeană sunt prevăzuți 107 m2. Accesul la colecțiile de carte și publicații periodice se face în regim dual: atât la raft, cât și prin solicitare. Pentru Centrul de Documentare Europeană, structura care face parte din Rețeaua Europe Direct a Comisiei Europene, accesul la colecție este prevăzut doar la raft. Pentru a sigura accesul la raft, SNSPA a achiziționat un sistem de securitizare și gestiune a titlurilor de tip RFID (Radio-frequency identification). Totodată, s-a trecut la o nouă generație de soft informatic Liberty 5, mult mai facilă în operare, precum și în relația cu utilizatorii. Din octombrie 2015 împrumutul se realizează doar în bza conturilor de utilizatori și a carduului de acces. În baza acestui nou soft treptat se va trece la procedura de autoîmprumut, precum și la oferirea accesului mobil la cărți achiziționate pe suport electronic. Actuala capacitate de depozitare a Bibliotecii este de aproximativ 75000 de exemplare.

În prezent în cadrul Bibliotecii SNSPA activează cinci persoane, dintre care patru dețin studii superioare în domeniul litere sau biblioteconomie și știința informării, iar o persoană deține o calificare de nivel colegiu în domeniul biblioteconomiei. Programul actual de lucru cu publicul este de la 9.00 la 18.00 L-J și  9.00 la 16.00 - V. Treptat, odată cu diversificarea serviciilor oferite și mărirea programului de lucru (de la 8.00 la 21.00 L-V și 09.00 – 14.00 S), contingentul personalului bibliotecii se va mări cu încă două posturi. Din punct de vedere administrativ, Biblioteca SNSPA este parte componentă a Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară și este coordonată de un cadru didactic titular.

Anual SNSPA achiziționează abonamente la publicații și reviste de specialitate românești și străine în toate domeniile de studii a programelor de licență, masterat și doctorat oferite de SNSPA (a se vedea Anexa). Totodată, în ultimii ani SNSPA se concentrează pe achiziția bazelor de date care cuprind subscripții și colecții de resurse electronice în text relevante pentru toate programele de studii oferite de SNSPA. În perioada 2009-2012 SNSPA a beneficiat de acces gratuit la bazele de date oferite prin Programul ANELIS.

Din februarie 2013 SNSPA a aderat la Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS. Prin intermediul acestei asociații SNSPA beneficiază, prin cofinanțare de 20% din valoarea abonamentelor, la următoarele resurse electronice: EBSCO, SAGE, PROQUEST, ScienceDirect, Oxford Journals, ScienceDirect, Springerlink, Wiley Online Library, Taylor & Francis, Cambridge Journals, Thomson Reuters.

Din martie 2014 comunitatea academică din SNSPA beneficiază și de accesul mobil (de la domiciliu) la toate resursele electronice abonate de SNSPA prin intermediul Asociației Anelis Plus. Toate aceste resurse electronice conțin subscripții în toate domeniile de referință pentru programele de studii oferite de SNSPA precum și pentru activitățile de cercetare derulate de comunitatea academică din SNSPA. În vederea asigurării accesului mobil pentru toți studenții din SNSPA, începând cu octombrie 2014, facultățile și departamentele din SNSPA generează conturi de e-mail instituționale.

Pentru facilitarea accesului mobil, Biblioteca SNSPA oferă un program de tutoriat academic, care conține sesiuni de prezentare a bazelor de date, modalitatea de generare a conturilor individuale, modalitatea de accesare și căutare în bazele de date abonate, prezentarea resurselor electronice oferite în regim de promovare ș.a. În acest sens, a fost elaborat un ghid de accesare a resurselor electronice, ce este actualizat în funcție de modificările întreprinse de operatorii Anelis Plus.

În calitate de membru al Asociației Anelis Plus, SNSPA face demersuri instituționale pentru ca  baza de date JSTOR să fie inclusă în lista resurselor electronice subvenționate de la bugetul de stat prin intermediul proiectului Anelis Plus și astfel numărul și categoria de subscripții să poată fi lărgită. Din 2003 SNSPA derulează un contract de acces instituțional la JSTOR și astfel costurile anuale de abonarea sunt suportate din veniturile proprii ale instituției.

În sediul din Bd. Expoziției, nr. 30A comunitatea academică beneficiază de un sistem wireless și acces la rețele mobile 3G, care permit accesul mobil individual sincron la subscripțiile de resurse electronice de specialitate la care SNSPA are acces atât prin abonare instituțională  individuală, cât și prin intermediul Asociației Anelis Plus.

Contact: adresa Bd. Expoziției, nr. 30A, sălile P07 și P08, Bucureşti; int. 1158; 1152; persoana de contact: Nicolae Toderaș, nicolae.toderas@snspa.ro

Biblioteca dispune de două sali de lectură cu o capacitate totală de 100 locuri şi de un depozit de carte cu o capacitate de 50000 de carti. Biblioteca oferă următoarele servicii:

 • Consultarea documentelor din colecţiile bibliotecii, la sala de lectură;
 • Împrumut la domiciliu;
 • Acces mobil la baze de date (EBSCO, JSTOR, SAGE, ProQuest, ScienceDirect, Oxford Journals,  Cambridge Journals, ScienceDirect, Springerlink, Wiley ș.a.). Toate aceste resurse electronice conțin subscripții în toate domeniile de referință pentru programele de studii de master oferite de Facultatea de Management precum și pentru activitățile de cercetare derulate în cadrul facultății.
 • Informaţii bibliografice de specialitate;
 • Îndrumarea utilizatorilor în procesul de documentare (tutoriale, instrucțiuni de căutare și ghiduri de utilizare);
 • Cataloage alfabetice sistematice pentru cărți, publicaţii, periodice, teze de doctorat;
 • Catalog online (serviciul de căutare OPAC) care permite inclusiv interoperabilitatea cu alte biblioteci central-universitare.

Studenții Facultății de Management  beneficiază de accesul mobil (de la domiciliu) la toate resursele electronice abonate de SNSPA prin intermediul Asociației Anelis Plus, dar și prin procedurile interne de abonare. Studenților le sunt generate conturi de e-mail instituționale prenume.nume@student.facultateademanagement.ro