Printati aceasta pagina

EVENIMENTE

feb 26, 2021

Burse pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021


Categorie: Alerte
Postat de: dana

Regulament DRIIE - burse 2020-2021

În perioada 1-19 martie 2021, pentru aprobarea burselor din semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, studenții DRIIE vor transmite online cererile si dosarele pe platforma DRIIE.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul II, la studiile universitare de masterat se vor lua în calcul mediile din semestrul I.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul II pentru anul de studiu II, este media din semestrul I, anul II.

 

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

 DRIIE a stabilit calendarul privind acordarea burselor în semestrul al II-lea:

 

01.03.2021 – 19.03.2021

Primirea cererilor și a dosarelor de bursă

31.03.2021                      

Afișare rezultatelor propuse de Comisia de burse din cadrul DRIIE

01 – 02.04.2021              

Depunerea eventualelor contestatii

06 - 07.04.2021   

  

01- 08.04.2021              

 Răspuns la contestații si publicarea rezultatelor finale.

 

Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, cont IBAN etc)

Bursă de performanţă: 1000 lei Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
 • Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

 

Conținut DOSAR BURSĂ DE MERIT I ȘI II:

Studenţii au obligaţia de a încărca cererea de acordare a bursei de merit I și II, pe platforma DRIIE.

Cerere, formular tip;

 

  • Cererea se completează, semnează si scanează, după care o încărcați pe platforma DRIIE https://mdriie.snspa.ro/login/index.php  cu denumirea Dosar_Bursa Merit I / II_Nume_prenum.
  • Perioadă depunere documente: 01.03.2021 - 19.03.2021

 

 

Conținut DOSAR BURSE SOCIALE ȘI AJUTOR SOCIAL:

Studenţii au obligaţia de a încărca dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul, pe platforma DRIIE.

 

Cerere, formular tip;

  • cerere personală de solicitare a bursei; (descarcă cererea pentru burse sociale şi ajutor social)
  • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
  • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
  • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
  • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
  • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
  • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
  • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
  • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
  • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.
 • Salariul de baza minim net pe economie:  2300 lei brut sau 1345 lei net.

 

  • Toate documentele se scaneaza si se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa Sociala-Nume Prenume
  • Perioadă depunere documente: 01.03.2021-19.03.2021

 

Conținut DOSAR BURSE  DE PERFORMANȚĂ:

Studenţii au obligaţia de a încărca cererea de acordare a bursei de performanță, pe platforma DRIIE.

 

Cerere, formular tip;

 • cererea însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare.

 

  • Toate documentele se scaneaza sise trimit sub forma unei arhive denumite Dosar Bursa de Performanta-Nume Prenume
  • Perioadă depunere documente: 01.03.2021-19.03.2021

 

Vă rugăm ca, înainte de a solicita clarificări, să studiați urmatorul document:

 

 

Cerere bursă de merit I & II

Cerere bursă socială și ajutor social

Cerere bursă de performanță