Printati aceasta pagina

EVENIMENTE

iul 31, 2019

Admitere septembrie 2019


Categorie: Alerte
Postat de: mihaela

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană scoate la concurs 63 locuri la buget.
De asemenea, studenții care doresc să urmeze un program de masterat în cadrul Departamentului pot aplica și pentru un loc la taxă.
Programele se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă, fiind structurate pe patru semestre şi corespunzând unui număr de 120 de credite de studiu transferabile (ECTS).
De atasat repartizarea locurilor buget-taxă 

REPARTIZARE LOCURI BUGETATE

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

PROGRAM DE MASTER

SEPTEMBRIE 2019

LOCURI BUGETATE

LOCURI TAXĂ

AnalizașiSoluționareaConflictelor (ASC)

6

26

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid (DICHA)

10

15

DiplomaţieşiNegocieri (DN)

8

21

EvaluareaPoliticilorsi a ProgramelorPubliceEuropene (EPPPE)

8

15

PoliticășiEconomieEuropeană (PEE)

10

10

RelațiiInternaționaleșiIntegrareEuropeană (RIIE)

10

23

Security and Diplomacy (SD)

2

19

Studii Latino-Americane (SLA)

9

10

15

25

 

Datele pentru sesiunea de admitere din luna septembrie sunt:

Înscriere:                    9 - 23 septembrie
Examen (interviu):    24 septembrie
Rezultate:                  25 septembrie
Înmatriculare:            26 septembrie
PROGRAM ÎNSCRIERI
LUNI - JOI: 10:00 - 16:00
VINERI: 10:00 - 14:00

Candidații, vor prezenta un dosar plic, pe care vor înscrie numele complet, conținând urmatoarele documente:

 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată a diplomei de licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul 2019) pentru persoanele care optează pentru un loc la buget și copie legalizată pentru cei care optează pentru un loc la taxă;
 • Persoanele care au făcut studii de licență în străinătate trebuie să aducă atestatul de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă), iar dacă nu au echivalarea, trebuie să aducă numărul de înregistrare care atestă că au depus dosarul de echivalare;
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui în copie legalizată, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie, cu menţiunea „apt pentru înscriere masterat”);
 • 4 fotografii recente tip buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere în valoare de 150 lei (ce se achită în contul bancar - BRD Victoria: RO 47 BRDE 445SV14006984450);
 • Curriculum Vitae;
 • Eseul academic;
 • FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE – link cu fisa de inscriere  http://inscriere.snspa.ro/Driie/home.php (Fișa trebuie completată, tipărită și inclusă în dosarul candidatului)

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!

Este obligatorie depunerea dosarului fizic  la sediul nou al SNSPA: Bulevardul Expozitiei, Nr. 30A, etajul 4, camera 413.

În atenţia candidaţilor!
Dacă întâmpinați probleme în completarea fișei vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail admitere@dri.snspa.ro.

!!! Fișa de înscriere online trebuie completată, tipărită și anexată la dosar chiar dacă ați completat în prealabil formularul de preînscriere online.
!!!Eseul trebuie depus la secretariat odată cu dosarul de înscriere. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografiile prezente pe pagina fiecarui program de masterat, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Înscrierea se poate face la maximum două programe de master. În acest caz trebuie plătite două taxe și adus un singur dosar. Candidații care optează pentru doua programe de master, trebuie să achite două taxe, să elaboreze două eseuri diferite și să participe la două interviuri.
În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.
În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Pentru persoanele ce doresc ocuparea direct a unui loc la taxă, nu este necesară participarea la interviu. În acest caz, evaluarea se va face pe baza eseului academic din dosar şi a celorlalte documente.