Printati aceasta pagina

EVENIMENTE

oct 30, 2018

Regulament acordare burse - DEADLINE: 14 noiembrie


Categorie: Alerte
Postat de: mihaela

Studenţii integralişti pot beneficia de burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), conform legii. 

Burse pentru semestrul I, anul universitar 2018-2019

În perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2018, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru anul universitar 2018-2019. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

  • Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de licenţă şi masterat se vor lua în calcul mediile de la examenul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare, se consideră admişi cu media 10,00.
  • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.
  • În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toți anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul anterior.

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2018-2019:

Bursă de performanţă: 1000 lei
Bursă de merit I: minimum 900 lei
Bursă de merit II: minimum 800 lei
Bursă social: minimum 700 lei
Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe an, minimum 700 lei
Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
Prin decizia Consiliului de Administraţie, SNSPA acordă, pe bază de cerere, pentru copii proveniţi din casele de copii sau plasament familial, un ajutor financiar suplimentar bursei sociale de 700 lei/lună, timp de 12 luni, fără îndeplinirea altor criterii.

 

DESCARCĂ REGULAMENT